Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 8:30 - 10:00
Wtorek: 16:00 - 17:30
Środa: 8:30 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:30 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Patron

 

Święty Tarsycjusz, męczennik, patron służby liturgicznej


Hagiografia

Święty Tarsycjusz (+ 257) miał być akolitą Kościoła Rzymskiego. Jest to jedno ze święceń niższych, które daje prawo klerykom Kościoła Rzymskokatolickiego usługiwania do Mszy Świętej – a więc do zaszczytnej funkcji, którą obecnie pełnią ministranci.

 

Nie znamy bliżej daty jego śmierci. Przypuszcza się, że św. Tarsycjusz poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza (lata 249-251 po narodzeniu Chrystusa). Było to jedno z najkrwawszych prześladowań. Chrześcijanie chętnie ginęli za Chrystusa, ale ich największym pragnieniem było, by mogli na drogę do wieczności posilić się Chlebem Eucharystii. Zanoszono im przeto potajemnie Komunię św. do więzień. Gorliwością w obsługiwaniu świętych męczenników wyróżniał się św. Tarsycjusz.

 

Dnia pewnego, kiedy jak zwykle niósł na sercu Wiatyk do więzienia, napotkał swoich rówieśników bawiących się na jednym z licznych placów rzymskich. Pogańscy chłopcy zaczęli wołać Tarsycjusza, by się do nich przyłączył. On zaczął uciekać przed nimi. Zaczęli go gonić. Kiedy zaś spostrzegli, że coś przyciska do piersi, chcieli zobaczyć co niesie i siłą mu to wydrzeć. Bohaterski chłopiec bronił swego skarbu. Wówczas zgraja przewróciła go na ziemię, zaczęli go kopać i bić, rzucać nań kamieniami. Dopiero przypadkowo przechodzący żołnierz, także chrześcijanin, miał chłopca uwolnić i bandę rozegnać. Zaniósł Tarsycjusza do domu, gdzie ten niebawem zmarł.

 

Najświętszy Sakrament ze czcią odniesiono do kapłana katolickiego. Ciało Świętego zostało pogrzebane na cmentarzu św. Kaliksta obok szczątków papieża św. Stefana I, który w kilka lat po nim poniósł śmierć męczeńską (257 r.).

 

Papież św. Damazy i męczeństwo św. Tarsycjusza opisał wierszem. W 1675 roku relikwie Świętego przeniesiono z Rzymu do Neapolu, gdzie spoczywają w bazylice św. Dominika w osobnej kaplicy. W tymże ołtarzu znajduje się krzyż, z którego Pan Jezus miał przemówić do św. Tomasza z Akwinu: „Dobrze o Mnie napisałeś, Tomaszu. Jaką nagrodę chcesz za to otrzymać?” Na to miał odpowiedzieć św. Tomasz: „Chcę tylko Ciebie, Panie, i nic więcej!”

 

Trumienka z częścią relikwii św. Tarsycjusza jest także w salezjańskim kolegium w Rzymie przy Via Appia Antica. We Włoszech Święty nasz cieszy się czcią szczególną jako patron kółek eucharystycznych, czy tak zwanych „Kółek małego kleru”. Święty był także na początku naszego wieku patronem kandydatów do Włoskiej Młodzieży Akcji Katolickiej. W Polsce jest on znany przede wszystkim jako patron ministrantów. W 1939 roku architekt Rossi wystawił ku czci św. Tarsycjusza w Rzymie piękną świątynię. W słynnym na cały świat muzeum w Luwrze można podziwiać przepiękną rzeźbę, przedstawiającą świętego młodzieńca w chwili jego męczeńskiej śmierci, dzieło A. Falguiere. Jednak najszczególniejsze nabożeństwo do św. Tarsycjusza miał głośny kardynał angielski, Wiseman, który Świętemu poświęcił osobny utwór poetycki: „Fabiola”, napisany w 1855 roku.

 

Patron ministrantów, lektorów.

 

Za : http://pustkow.freehost.pl/swieci.php?m=8


Litania do św. Tarsycjusza

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Matko Zbawiciela, módl się za nami

Królowo Męczenników, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, odważny męczenniku, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, obrońco Najświętszego Sakramentu, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, miłośniku Eucharystii, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, wierny sługo Chrystusa Eucharystycznego, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, przykładzie odwagi i poświęcenia, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, nad swój wiek roztropny i bohaterski, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, wzorze dla chrześcijańskiej młodzieży, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, młodzieńcze czysty, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, lilio czystości, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, wzorze odwagi, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, ofiaro Boskiej miłości, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, zwycięzco samego siebie, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, młody Apostole, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, wzorze ofiarnej służby, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, pocieszycielu czekających na śmierć, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, pomocy konających, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, ozdobo Kościoła Chrystusowego, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, patronie ludzi młodych, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, patronie pełniących służbę przy Ołtarzu Pana, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów, módl się za nami

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami Święty Tarsycjuszu.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

 

Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo

w męczeństwie Świętemu Tarsycjuszowi, który upodobnił się do Chrystusa

w Jego męce i śmierci, spraw, abyśmy wstępując w ślady Męczennika,

osiągnęli radość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Tarsycjuszu módl się za nami!

 

taricio-martyr

 

Modlitwa do św. Tarsycjusza

 

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz,

Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb.

Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza

i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie.

I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem,

z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza.

Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład.

Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli

i do Niego należeli teraz i na wieki. Amen.


 

FORMULARZ O ŚWIĘTYM TARSYCJUSZU

Z TEKSTÓW WSPÓLNYCH O JEDNYM MĘCZENNIKU
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

 

KOLEKTA

 

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Tarsycjusz aż do śmierci walczył w obronie wiary, † spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności * i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności  Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Najłaskawszy Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na te dary † i umocnij nas w wierze, * za którą święty Tarsycjusz przelał krew swoją. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, prosimy Cię, Boże, † abyśmy naśladując podziwy godną stałość świętego Tarsycjusza * zasłużyli na nagrodę obiecaną wytrwałym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

San_Tarsicio-o_Tarcisio-di_Roma_L