Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 8:30 - 10:00
Wtorek: 8:30 - 10:00
Środa: 8:30 - 10:00
Czwartek: 8:30 - 10:00
Piątek: 8:30 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 26 lutego – 3 marca 2024 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


26 lutego – 3 marca 2024 roku

 

 

PONIEDZIAŁEK, 26 lutego

8.00

I

Za ++ rodziców Karola i Łucję Tiebler – w rocznicę śmierci ojca

II

Za + Jana Szuper – w 30 dniu po śmierci – od mieszkańców domu przy ulicy Beskidzkiej 20

18.00

  Za + Maksa Wolny – jako pamiątka rocznicy urodzin, jego ++ rodziców Jana i Hildegardę, jego + siostrę Dorotę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
WTOREK, 27 lutego

8.00

I

Za + Stefanię Milewską – w 30 dniu po śmierci

II

Za + Magdalenę Mrazek – w 30 dniu po śmierci – od mieszkańców domu przy ulicy Gwareckiej 49

18.00

  Za + Małgorzatę Śliż – w 2 rocznicę śmierci i + Jana Śliż – jako pamiątka rocznicy urodzin oraz ++ z rodzin: Śliż, Koczar i Poloczek
ŚRODA, 28 lutego

8.00

I

Za + Zygmunta Solny – w rocznicę śmierci

II

Za ++ rodziców Gerarda i Klarę Wyleżoł – w 36 rocznicę śmierci matki oraz ++ braci: Rudolfa i Jana

9.00

  Za Społeczność Szkoły Podstawowej numer 13 z okazji zakończenia Rekolekcji Wielkopostnych

10.30

  Za Społeczność Szkoły Podstawowej numer 38 z okazji zakończenia Rekolekcji Wielkopostnych

18.00

  Za ++ rodziców Teofila i Anielę Jagusz, + siostrę Alicję i jej + męża oraz + brata Jana i jego + żonę
CZWARTEK, 29 lutego

8.00

I

Za ++ rodziców Rajnolda i Marię Romanczyk – jako pamiątka rocznicy urodzin matki

II

Za + Józefa Warzic – w 30 dniu po śmierci

17.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za żyjących i zmarłych, których rocznice życiowych wydarzeń i śmierci przypadały w lutym
PIĄTEK, 1 marca

8.00

I

Za dobrodziejów parafii i kościoła

II

Za ++ rodziców Pawła i Rozalię – w 40 rocznicę śmierci ojca, ich ++ rodziców, ich ++ dziadków oraz ++ krewnych w z obu stron

III

Za + syna Sławomira Mulawka – w 3 rocznicę śmierci, jego + ojca Mariana i ++ dziadków z obu stron

18.00

  Za + Danielę Chwiećko
SOBOTA, 2 marca

8.00

I

Za członków Żywego Różańca

II

Za ++ członków Żywego Różańca

III

Za ++ dziadków Edmunda i Anielę Kupny – w rocznicę śmierci dziadka

18.00

  Za ++ rodziców Stefana i Czesławę Marczuk
NIEDZIELA, 3 marca, III Niedziela Wielkiego Postu

7.00

  Za + Dorotę Pawletta, + Huberta Sawicz, ++ rodziców, ++ teściów i ++ krewnych z obu stron

9.00

  Za + Księdza Proboszcza Eugeniusza Marcisza – w 21 rocznicę śmierci

10.30

  Za ++ Emanuela i Stefanię Wróbel oraz ++ z rodzin: Susz i Wróbel

12.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Irenę Osica z okazji 75 rocznicy urodzin i za jej synów z rodzinami

16.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za dzieci przyjmujące chrzest, ich rodziców i chrzestnych oraz za roczne dzieci

Starsze wpisy