Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Ks. Tadeusz Pietrzyk, proboszcz w latach 1985-2010

Ks. Tadeusz Pietrzyk

Urodził się 12 sierpnia 1945 w Zarzeczu, powiat cieszyński. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach. Po zlikwidowaniu szkoły przez ówczesne władze, kończył szkołę średnią w Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie. W 1965 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1972 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza; mgr, licencjat z teologii, kanonik honorowy.

 

Był wikarym w parafiach: MB Częstochowskiej w Wilchwach (1972-1975), św. Wawrzyńca w Chorzowie (1975-1978), św. Antoniego w Rybniku (1978-1981) i MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach (1981-1985). Równocześnie był kapelanem więziennym w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach oraz duszpasterzem nauczycieli dekanatu tarnogórskiego.

Zainicjował powstanie oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej w Rybniku a potem Tarnowskich Górach. Już jako proboszcz w Chorzowie od grudnia 1987 roku został (bez dekretu) kapelanem KIK. W 1984 roku objął funkcję kierownika Studium Katechetycznego w Tarnowskich Górach. Podjął też ścisłą współpracę z tygodnikiem „Niedziela” w Częstochowie. W różnych pismach katolickich, głównie w „Gościu Niedzielnym” i „Niedzieli”, opublikował ponad 600 artykułów.

 

30 czerwca 1985 objął urząd proboszcza parafii św. Floriana w Chorzowie. Przeprowadził nową aranżację wystroju kościoła w oparciu o projekt architektoniczny prof. Adama Lisika. Autorem elementów rzeźbiarskich (krzyż i tabernakulum, ołtarz i ambona, figura św. Floriana) jest chorzowski artysta-rzeźbiarz Gerard Grzywaczyk. 4 maja 1993 abp Damian Zimoń konsekrował nowy ołtarz z brązu.

W 1986 roku, po konsultacjach z ówczesnym kanclerzem kurii diecezjalnej Wiktorem Skworcem, ks. T. Pietrzyk podjął pierwsze kroki zmierzające do sprowadzenia do Chorzowa relikwii świętego Floriana. W lipcu 1993 roku święty Florian został przez Stolicę Apostolską ogłoszony patronem Chorzowa. Jego relikwie trafiły do Chorzowa i tak 4 maja 1994 w kościele parafialnym złożono relikwie św. Floriana Męczennika. Od 2001 roku kościół stanowi sanktuarium diecezjalne.

 

W okresie proboszczowania pełnił funkcję duszpasterza hutników archidiecezji katowickiej. W latach 1987 – 1994 był wicedziekanem dekanatu chorzowskiego. Był pierwszym kapelanem powstałego Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Archidiecezji Katowickiej w latach 1991 – 2006. W okresie przemian ustrojowych śledził rozwój sekt w Polsce. Jest autorem pierwszych w tym okresie opracowań dot. świadków Jehowy.

Przez wiele lat ks. Pietrzyk prowadził w internecie blog pod nazwą: notes-ks-pietrzyka.pl

Ks. Tadeusz Pietrzyk pozostawał na urzędzie proboszcza w Chorzowie przez 25 lat, do przejścia na emeryturę 31 lipca 2010. Wtedy zamieszkał w Domu św. Józefa w Katowicach.[1]

 

Jest autorem:

 

[1] – Opis w całości zaczerpnięty z internetowej Encyklopedii wiedzy o Kościele Katolickim na Śląsku: https://www.silesia.edu.pl/