Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Franciszkański Zakon Świeckich

 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

 

ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

 

 

img_1102

Święty Franciszek z Asyżu,
fresk Cimabuego z ok. 1280 roku,
bazylika św. Franciszka z Asyżu, Asyż, Włochy

 

 


 

Pokój i dobro!

Pax et bonum!

 


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących podążać w swoim życiu za Jezusem Chrystusem na wzór Świętego Franciszka z Asyżu do dołączenia do rodziny franciszkańskiej, do której Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) należy.

 

Ta rodzina o blisko osiemsetletniej tradycji liczy dzisiaj około 700 tys. sióstr i braci na całym świecie.

 


 

Spotkania odbywają się w salce w Domu Katechetycznym lub probostwie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca bezpośrednio po Mszy świętej sprawowanej o godz. 7.00.

 


 

Przełożoną wspólnoty miejscowej jest s. Leokadia Przybyła.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Piotr Ryszkiewicz.

 


 

Do FZŚ może należeć pełnoletni katolik, żyjący w łączności z Kościołem, cieszący się dobrą opinią moralną, okazujący oznaki powołania. Musi to być osoba bierzmowana stanu wolnego (panna, kawaler, wdowa lub wdowiec) lub żyjąca w sakramentalnym związku małżeńskim, wierząca, praktykująca, która nie ma przeszkód w przystępowaniu do sakramentów świętych. Do FZŚ za zgodą własnego biskupa mogą należeć także księża diecezjalni, diakoni i klerycy. Nie mogą natomiast należeć siostry zakonne i zakonnicy oraz osoby świeckie, które złożyły śluby lub przyrzeczenia w ramach innej duchowości niż franciszkańska.

Prośba o przyjęcie winna być skierowana do przełożonego miejscowej wspólnoty,
której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.

 


 

Historia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięga roku 1221, kiedy to św. Franciszek z Asyżu zaproponował świeckim żyjącym w rodzinach nową formę życia ideałami Ewangelii. W tym też roku powstał dokument zatytułowany „Memoriale Propositi”, przez który Kościół zaakceptował nową formę życia wiernych świeckich nazwanych jako Bracia i Siostry od Pokuty.

Piętnaście lat później powstały na ziemiach polskich pierwsze wspólnoty III Zakonu

św. Franciszka (Wrocław – 1236, Kraków – 1237) wraz z przybyciem franciszkanów

I Zakonu. Rozwijająca się w Polsce rodzina franciszkańska stawała się coraz liczniejsza

i tworzyli ją bracia i siostry różnych stanów i zawodów.

 

Reforma wprowadzona przez Sobór Watykański II przyczyniła się do powstania nowej Reguły, która została zatwierdzona przez bł. papieża Pawła VI Listem Apostolskim „Seraphicus Patriarcha” z dnia 24 czerwca 1978 r. Odtąd trzeci zakon nosi nazwę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W Rozdziale pierwszym Reguły czytamy m.in.:

 

 1. Wśród duchowych rodzin, powołanych przez Ducha Świętego do życia w Kościele
  (KK 43), rodzina franciszkańska jednoczy wszystkich członków Ludu Bożego,
  a więc ludzi świeckich, osoby zakonne i kapłanów, którzy czują się powołani,
  aby pójść za Chrystusem śladami świętego Franciszka z Asyżu (Pius XII, 1.07.1956, Przemówienie do Tercjarzy, I). Pozostając w żywej łączności wzajemnej, stosownie
  do swojego stanu, pragną oni urzeczywistniać charyzmat wspólnego Ojca Serafickiego w życiu i posłannictwie Kościoła (DA 4,8).
 1. W łonie wyżej wspomnianej rodziny szczególne miejsce zajmuje Franciszkański Zakon Świeckich. Ukształtował się on jako jakieś naturalne zespolenie wszystkich wspólnot katolickich rozproszonych po całym świecie i dostępnych dla wszystkich grup (stanów) wiernych; w nich bracia i siostry natchnieni przez Ducha do dążenia
  do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie, przez profesję zobowiązują się
  do życia według Ewangelii na sposób świętego Franciszka z pomocą tej Reguły zatwierdzonej przez Kościół (kanon 314 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

 

 

Pełny tekst Reguły można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.fzs.info.pl/dokumenty/reg.pdf

 


 

Życie franciszkanów świeckich winno być kształtowane według następujących zasad:

 

„REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem

i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

 

Źródło: http://www.fzs.info.pl/informacje/informacje.html (dostęp: 13.03.2017 r.)

 


 

Zachęcamy do zapoznania się z treściami zawartymi na stronie internetowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, gdzie można też znaleźć wszelkie informacje związane z FZŚ, zarówno dotyczące najważniejszych dokumentów (Reguła, statuty, rytuał itp.), jak i struktury Rad (Międzynarodowa, Narodowa), Regionów, Patronów, formacji, aktualności i innych:

http://www.fzs.info.pl/

 

Strona internetowa Regionu Katowickiego, do którego nasza wspólnota należy:

http://www.fzskatowice.pl/

 


 

basilica-facciata

Bazylika św. Franciszka w Asyżu, Asyż, Włochy

 

Pokój i dobro!
Zawsze i wszędzie!