Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Wezwania do św. Floriana

Śpiew:

1. Żołnierzu Chrystusowy, aż do męczeństwa wierny
coś życie dał za wiarę, wśród cierpień tak bezmiernych!
Ref.: Patronie nasz, święty Florianie,
w chwilach cierpienia uproś nam wytrwanie. //x2

 

2. Pokorna, ufna wiara stała się Tobie zbroją
nadzieja to broń Twoja a miłość Twą ostoją !
Ref.: Poprowadź nas, święty Florianie,
gdy nam ufności, wiary nie dostanie //x2

 

Kapłan: Święty Florianie ! Jako żołnierz rzymskiego cesarza, oddałeś życie za wiarę. Uproś u Boga błogosławieństwo naszemu miastu i potrzebne łaski każdemu z nas. Swoim wstawiennictwem u Boga wyjednaj opiekę nad domami naszymi i bądź nam wzorem życia wiernego Bogu.

 

 

Wezwania do świętego Floriana:

 

Święty Florianie nasz Patronie – módl się za nami
Nieustraszony Męczenniku za wiarę – módl się za nami
Niezwyciężony Obrońco wiary świętej – módl się za nami
Mężny Rycerzu Chrystusowy – módl się za nami
Przemożny Orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych – módl się za nami
Obrońco nasz przed klęską ognia – módl się za nami
Patronie walczących z pożarami – módl się za nami
Wspomożycielu hutników i metalowców – módl się za nami
Przykładzie stanu żołnierskiego – módl się za nami
Orędowniku polskiego narodu – módl się za nami
Patronie i Opiekunie naszego miasta – módl się za nami
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach – módl się za nami

 

Zrozumienie sensu życia – uproś nam u Boga
Umocnienie naszej wiary – uproś nam u Boga
Męstwo w przeciwnościach – uproś nam u Boga
Gorliwość apostolską – uproś nam u Boga
Wierność Bożym przykazaniom – uproś nam u Boga
Wrażliwość na sprawy zbawienia – uproś nam u Boga
Roztropność w działaniu – uproś nam u Boga
Pokój i sprawiedliwość – uproś nam u Boga
Zdolność do ofiar i poświęceń – uproś nam u Boga
Życzliwość i miłość do bliźnich – uproś nam u Boga

 

K: Módl się za nami Święty Florianie
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się:

Święty Florianie, Męczenniku !
Twoje relikwie zostały przed wiekami przywiezione z wielką czcią do naszej Ojczyzny a w naszych czasach złożone w tej świątyni. Ciebie wybrano na Patrona naszego miasta i naszej parafii; prosimy Cię, abyś nie przestawał być naszym Obrońcą i Orędownikiem przed Bogiem oraz chronił nas od wszystkiego złego.
Ciebie czcimy jako danego nam od Boga Opiekuna. Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na uczestnictwo w chwalebnym tryumfie Jezusa Chrystusa. Amen.

(kapłan relikwiami udziela błogosławieństwa; następnie – po zakończeniu Mszy św. podaje relikwie do ucałowania)

 

Śpiew:

Florianie, nasz Patronie wiary, nadziei, miłości;
wstawiaj się, za nami wstawiaj się u Boga. (3 razy)