Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze święte: 11-17 lipca 2016

PONIEDZIAŁEK, 11 lipca, Święto Świętego Benedykta, opata, patrona Europy
8.00   Za + Józefę Godlewską – w 1 rocznicę śmierci
18.00   Za + Włodzimierza Chojnackiego – od lokatorów domu przy ulicy Szpitalnej 16
WTOREK, 12 lipca, Wspomnienie Świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
8.00   Za + mężaJózefaRybka – w24 rocznicęśmierci, + syna Zdzisława, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron
18.00   Za + Łucjana Złotoś, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron
ŚRODA, 13 lipca, Wspomnienie Świętych pustelników Andrzeja, Świerada i Benedykta
8.00   Za ++ rodzicówJanaiWeronikęKowalskich-wrocznicęśmierciojca,+mężaTadeuszaGąska,++ bra-ci i ++ siostry oraz dusze w czyśćcu cierpiące
12.00   Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej – za czcicieli i osoby zalecane
18.00   Za + Grzegorza Koczwara – od Arkadiusza i Ewy Tylskich
CZWARTEK, 14 lipca
8.00   Dziękczynno-błagalnadoOpatrznościBożejzaBarbaręStencel z okazji 75 rocznicy urodzin i za całą rodzinę
18.00   Za + Dariusza Dubiel – od lokatorów domu przy ulicy Bocznej 8
PIĄTEK, 15 lipca, Wspomnienie Świętego Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
8.00   Za + Eugeniusza Moskwa – od lokatorów domu przy ulicy Beskidzkiej 24
18.00   Za ++ w lipcu2015roku, których pogrzeby organizowała FirmaPogrzebowa „Brauner” z Chorzowa-w 1 rocznicę śmierci
SOBOTA, 16 lipca, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
8.00   Za + Henryka Kaniewskiego – od lokatorów domu przy ulicy Morcinka 7
18.00   Za + córkęLidięPiotrowską, +zięciaAndrzejaPiotrowskiego,+synaZygmuntaŚwierzyi+męża Fran-ciszkaŚwierzy, ++rodzicówAndrzejaiStanisławęSajdak, + brata Wiesława Sajdak i + bratową Hen-rykę Sajdak, + brata Lucjana Sajdak, + bratanka Dariusza Sajdak, ++ krewnych i ++ znajomych
NIEDZIELA, 17 lipca, XVI Niedziela Zwykła
7.00   Za + Józefa Pawera – od Sióstr Felicjanek z Pszczyny
9.00   Dziękczynno-błagalnadoOpatrznościBożejzamieszkańców domu przy ulicy Bocznej 8 oraz za kap-łanów naszej parafii
10.30   Dziękczynno-błagalnadoOpatrznościBożejzprośbąoBożebłogosławieństwo,światłoDucha Święte-go,opiekęAnioła Stróża i zdrowiedlaZuzannyzokazji6 rocznicyurodzin i Magdalenyz okazji 4 rocz-nicy urodzin oraz za ich rodziców
12.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej z prośbąo Boże błogosławieństwoi opiekę Anioła Stróża dlaKarolaHeinschzokazji2rocznicyurodzinizaprzyjmującegosakrament chrztu świętego Adama Heinsch oraz za ich rodziców, rodziców chrzestnych, dziadków i krewnych
16.00   Za ++ rodziców Tadeusza i Stanisławę Szlachetka – w 15 rocznicę śmierci ojca