Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Nowe informacje o wczesnej i I Komunii Świętej

NOWE INFORMACJE O UROCZYSTOŚCIACH
WCZESNEJ I I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO FLORIANA W CHORZOWIE

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

 

 

W wydanym 4 maja 2020 roku kolejnym „Zarządzeniu Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej”, w punkcie 5 Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc podał nowe wskazania dotyczące organizowania uroczystości Wczesnej i I Komunii Świętej w parafiach.

 

PUNKT 5. UROCZYSTOŚĆ WCZESNEJ I PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości Wczesnej i I Komunii Świętej w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne.
Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem. Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź świętą należy sprawować według zasad opisanych w punkcie 4. Pierwszej Komunii Świętej udzielamy podczas Mszy Świętej w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy Świętych dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii Świętej na rękę i wyjaśnić racje.

 

Ksiądz Arcybiskup mówiąc o pierwszej spowiedzi dzieci odsyłała do punktu 4 swego zarządzenia. Punkt ten brzmi:
PUNKT 4. SPRAWOWANIE SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Mając jednak na względzie poważne zagrożenie zdrowia i życia, nadal stosujemy w parafiach wyłącznie nadzwyczajną formę spowiedzi świętej dla tych, którzy osobiście o to poproszą.

Penitencjaria Apostolska w swojej nocie z 20 marca 2020 roku stwierdziła: „W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem
odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”.
Miejscem takiej spowiedzi, zamiast konfesjonału, może być salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa. Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnianie wiernym pozasakramentalnych dróg pojednania z Bogiem i Kościołem.
Przypominam jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

 

WNIOSKI PRAKTYCZNE:
1. stały kontakt rodziców z proboszczem jest możliwy drogą telefoniczną (numer telefonu: 606 717 040)
2. rodzice mogą ustalić z księdzem proboszczem dogodny dla nich i ich dzieci termin I Komunii Świętej (czy to w jednej grupie, czy mniejszych grupach czy indywidualnie) z uwzględnieniem  porządku wydarzeń religijnych w parafii.

 

UWAGI KOŃCOWE:
1. we wszystkich ustaleniach i podjętych decyzjach muszą być uwzględnione obowiązujące na dzień ich realizacji rozporządzenia Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Ordynariusza Katowickiego i władz państwowych.
2. jeśli zostaną wydane nowe rozporządzenia Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Ordynariusza Katowickiego i władz państwowych wszystkie ustalenia sprzeczne z tymi rozporządzeniami stają się nieaktualne.

 

Życzę Bożego błogosławieństwa, cierpliwości, życzliwości,
wyrozumiałości oraz odpowiedzialnego podejmowaniu decyzji.

Nadal mocno ufajmy Bogu!
Nie traćmy nadziei!
Wszystko znowu będzie dobrze!

ks. Damian Gajdzik – proboszcz