Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Raport z prac remontowych organów [GALERIA]

Od połowy stycznia 2018 roku na chórze naszego kościoła trwają prace remontowe organów.

W związku z tym od dłuższego czasu podczas zgromadzeń towarzyszy nam muzyka grana na zastępczym, cyfrowym instrumencie. Z pewnością wielu parafian zatęskniło już za pełnym, pięknym brzmieniem naszych organów.

 

Czas renowacji tak potężnego instrumentu jest dość długi. To co widać na zewnątrz – piszczałki, szafa organowa czy sama klawiatura to tylko jedne z wielu elementów wymagających wymiany lub odnowienia. Na ten moment wykonanych zostało w przybliżeniu 65% prac. Planowany, orientacyjny termin oddania organów do użytku to styczeń 2021 roku.

Ten konieczny remont w całości jest finansowany ze składek parafian, co w połączeniu z trwającą równolegle renowacją witraży i bieżącymi wydatkami parafialnymi jest znacznym obciążeniem dla naszej parafii.

 

Poniżej dostępna jest galeria zdjęć wykonywanych podczas prac remontowych w różnych jego stadiach. Widać na nich jak zużyte były poszczególne elementy, a także jak wyglądają już po wymianie lub odnowieniu.

Pod nią znajduje się szczegółowy raport wykonanych dotąd prac. Obrazuje on jak czasochłonnym i wymagającym przedsięwzięciem jest konserwacja tego typu instrumentu. Wystarczy wspomnieć, że niektóre z elementów szacuje się na około 1000 sztuk. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

 

 

WYKAZ PRAC PRZEPROWADZONYCH PODCZAS REMONTU ORGANÓW ZAINSTALOWANYCH W KOŚCIELE P.W. ŚW. FLORIANA W CHORZOWIE OD DNIA 16.01.2018 r. DO DNIA 31.08.2019 r.

 

II M.

1.Demontaż piszczałek, czyszczenie, mycie.

2.Naprawa piszczałek metalowych: prostowanie i lutowanie stroików.

3.Wymiana filcu na kapeluszach piszczałek metalowych.

4.Malowanie piszczałek cynkowych umieszczonych we wnętrzu organów.

5.Malowanie piszczałek prospektowych cynkowych.

6.Malowanie desek prospektowych podtrzymujących grzebienie piszczałek prospektowych czarną farbą.

7.Wyklejenie czerwonym filcem grzebieni prospektowych

8.Demontaż ławeczek, piszczalników, konduktów,aparatów relejowych i ich czyszczenie, mycie, naprawa.

9.Wymiana częściowa membran na konduktach i w aparatach relejowych ok. 1000 sztuk. Częściowo membrany były wymienione w 1993 r.

10.Demontaż stożków,drutów,nakrętek drewnianych,podkładek filcowych i skórzanych.

11.Wymiana skóry na stożkach 1120 szt.

12.Wymiana drutów w stożkach z miedzianych na mosiężne chromowane 1120 szt.

13.Montaż nowych nakrętek drewnianych bukowych,podkładek filcowych 3mm i podkładek skórzanych Ventilleder. 1120 szt.

14.Montaż w.w elementów w wiatrownicy.

15.Usunięcie starych uszczelek i papieru z wnętrza wiatrownicy.

16.Naprawa wiatrownic uzupełnienie pęknięć i ubytków drewna.

17.Czyszczenie i mycie wiatrownic.

18.Wyklejenie papierem wiatrownic.

19.Wykonanie nowych uszczelek pod piszczalnikami.

20.Zmiana oskórowania mieszków klinowych rejestrowych.

21.Zmiana filcu i skóry na klapach rejestrowych.

22.Wymiana rurek igielitowych sterujących pracą piszczałek prospektowych.

23.Wymiana kanałów doprowadzających powietrze do wiatrownic prospektowych z drewnianych na rury aluminiowe.

24.Uzupełnienie brakujących piszczałek 200 szt.

25.Wykonanie nowego głosu Zimbel 3x zniszczony podczas malowania kościoła w 2001 r.

26.Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej.

27.Wykonanie podestów do strojenia.

28.Przeniesienie miecha z pedału do IIM.

29.Wykonanie nowej opony w w/w miechu.

30.Wykonanie ławeczki i piszczalnika dla glosu sesquialtera 2 2/3 + 1 3/5

31.Częściowa wymiana kanału doprowadzającego powietrze do miecha z drewnianego na aluminiowy.

 

IM.

1.Demontaż piszczałek.

2.Demontaż ławeczek, piszczalników, konduktów, aparatów relejowych i ich czyszczenie, mycie, naprawa.

3.Wymiana częściowa membran na konduktach i w aparatach relejowych ok.600 szt. częściowo membrany były wymienione w 1993 r.

4.Demontaż stożków, drutów, nakrętek drewnianych, podkładek filcowych i skórzanych.

5.Wymiana skóry na stożkach 1000 szt.

6.Wymiana drutów w stożkach z miedzianych na mosiężne chromowane 1000 szt.

7.Montaż nowych nakrętek drewnianych bukowych, podkładek filcowych 3mm i podkładek skórzanych Ventilleder. 1000 szt.

8.Montaż w.w elementów w wiatrownicy.

9.Usunięcie starych uszczelek i papieru z wnętrza wiatrownicy.

10.Naprawa wiatrownic uzupełnienie pęknięć i ubytków drewna.

11.Czyszczenie i mycie wiatrownic.

12.Wyklejenie papierem wiatrownic.

13.Wykonanie nowych uszczelek pod piszczalnikami.

14.Zmiana oskórowania mieszków klinowych rejestrowych.

15.Zmiana filcu i skóry na klapach rejestrowych.

16.Wymiana rurek igielitowych sterujących pracą piszczałek prospektowych.

17.Wymiana kanałów doprowadzających powietrze do wiatrownic prospektowych z drewnianych na rury aluminiowe.

18.Wykonanie wiatrownicy.

19.Uzupełnienie brakującego głosu.

20.Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej.

21.Wykonanie podestów do strojenia.

22.Wykonanie nowego miecha głównego oraz skrzynki regulacyjnej i opony do w/w miecha.

23.Wykonanie obudowy wyciszającej dmuchawę.

24.Wymiana kabla trójfazowego zasilającego dmuchawę

 

Pedał

1.Demontaż piszczałek.

2.Demontaż ławeczek, piszczalników, konduktów, aparatów relejowych i ich czyszczenie, mycie, naprawa.

3.Demontaż stożków, drutów, nakrętek drewnianych, podkładek filcowych i skórzanych.

4.Wymiana skóry na stożkach 450 szt.

5.Wymiana drutów w stożkach z miedzianych na mosiężne chromowane 450 szt.

6.Montaż nowych nakrętek drewnianych bukowych,podkładek filcowych 3mm i podkładek skórzanych Ventilleder. 450 szt.

7.Montaż w.w elementów w wiatrownicy.

8.Usunięcie starych uszczelek i papieru z wnętrza wiatrownicy.

9.Naprawa wiatrownic uzupełnienie pęknięć i ubytków drewna.

10.Czyszczenie i mycie wiatrownic.

11.Wyklejenie papierem wiatrownic.

12.Wykonanie nowych uszczelek pod piszczalnikami.

13.Zmiana oskórowania mieszków klinowych rejestrowych.

14.Zmiana filcu i skóry na klapach rejestrowych.

15.Wymiana rurek igielitowych sterujących pracą piszczałek prospektowych.

16.Wykonanie podestów do strojenia.

17.Przeniesienie miecha z IIM do pedału.

18.Wymiana kanału doprowadzającego powietrze do w/w miecha z drewnianego na aluminiowy.

 

Kontuar

1.Wykonanie nowych klawiatur manuałowych.

2.Wykonanie nowej klawiatury pedałowej.

3.Wymiana styków klawiatur manuałowych.

4.Wymiana styków klawiatury pedałowej.

5.Wymiana włączników rejestrowych.

6.Wymiana włączników wolnych kombinacji.

7.Wymiana włączników podklawiaturowych.

8.Wymiana tabliczek rejestrowych.

9.Wykonanie aparatu transponującego.

10.Wymiana magnesów w aparatach rejestrów i połączeń.

11.Wymiana okablowania całego kontuaru.

12.Wymiana kabla łączącego kontuar z organami.

13.Wykonanie ruchomego podestu pod kontuarem.

14.Zdjęcie starej powłoki malarskiej oraz szlifowanie i malowanie kontuaru.