Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 8:30 - 10:00
Wtorek: 8:30 - 10:00
Środa: 8:30 - 10:00
Czwartek: 8:30 - 10:00
Piątek: 8:30 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Życzenia świąteczne

D r o d z y   P a r a f i a n i e

 

„…niech bło­go­sła­wi Bóg czy­ny i kro­ki,
niech roz­pra­sza mro­ki,
niech w Na­ro­dze­nia Świę­tą chwi­lą bożą,
nową się ży­cie opro­mie­ni zo­rzą,
i z No­wym Ro­kiem co nam oto świ­ta,
do serc str­wo­żo­nych niech po­kój za­wi­ta,
niech zgi­ną woj­ny, za­ga­sną po­żo­gi,
a ludz­kość wzno­si nowe ży­cia pro­gi,
no­we­go bytu nie­chaj zrę­by sta­wi,
a Bóg Przed­wiecz­ny z nie­bios bło­go­sła­wi…”

 

(Władysław Miączyński)

 

 

 

W TYCH SZCZEGÓLNYCH DNIACH KTÓRE PRZEŻYWAMY KOLEJNY RAZ

SKŁADAMY WAM Z NASZYCH SERC PŁYNĄCE NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA

 

Duszpasterze

parafii Świętego Floriana