Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 11 – 17 kwietnia 2022 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


11 – 17 kwietnia 2022 roku

 

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 11 kwietnia

8.00

I

Za + Jana Dziemiera

II

Za + Helenę Dymek – od mieszkańców domu przy ulicy Gwareckiej 43

17.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za uczniów i uczennice szkół podstawowych przeżywających rekolekcje szkolne

18.00

  Za + Teresę Wolny – w 1 rocznicę śmierci
WIELKI WTOREK, 12 kwietnia

8.00

I

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Henryka Kaczmarczyk z okazji 75 rocznicy urodzin i za całą rodzinę

II

Za + Władysława Doruch – od mieszkańców domu przy ulicy Bocznej 8

17.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za uczniów i uczennice szkół podstawowych przeżywających rekolekcje szkolne

18.00

  Za + Wiesława Kuśtowskiego – w 14 rocznicę śmierci i ++ krewnych z obu stron
WIELKA ŚRODA, 13 kwietnia

8.00

I

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej – za czcicieli i osoby zalecane

II

Za + męża Romana Mruk i + syna Rafała Mruk, ++ rodziców Stefana i Janinę Rutkowskich oraz ++ krewnych z rodzin: Rutkowski, Duliński i Mruk

17.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za uczniów i uczennice szkół podstawowych przeżywających rekolekcje szkolne

18.00

  Za ++ Alicję i Gabrielę Grolik – w 1 rocznicę ich śmierci
WIELKI CZWARTEK, 14 kwietnia

18.00

 

M S Z A   W I E C Z E R Z Y   P A Ń S K I E J

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 15 kwietnia

18.00

 

L I T U R G I A   M Ę K I   P A Ń S K I E J
(Kościół w tym dniu nie sprawuje Mszy Świętej)

WIELKA SOBOTA, 16 kwietnia
   

(Kościół w tym dniu nie sprawuje Mszy Świętej)

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 17 kwietnia

rozpoczęcie

sobota, godz. 20.00

W I G I L I A   P A S C H A L N A   W   W I E L K Ą   N O C

7.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę na dalsze lata życia za Olgę Dobek i za całą rodzinę

9.00

  Za + ojca Waltera Dudka i jego + siostrę Irenę Kaffanke – w 110 rocznicę urodzin obojga, + matkę Bronisławę Dudek – w 30 rocznicę śmierci od Marka i Ewy Dudek oraz ++ krewnych z rodzin: Dudek, Kaffanke, Szuścik, Wilk i Piotrowski

10.30

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Lidię z okazji rocznicy urodzin i za całą rodzinę

12.00

  Za parafian

16.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Irenę Kmieć z okazji 83 rocznicy urodzin i za całą rodzinę – od wnuka Łukasza z rodziną TE DEUM