Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 15 – 21 kwietnia 2019 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

15 – 21 kwietnia 2019 roku

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 15 kwietnia

8.00

I

Za + Włodzimierza Wawak – jako pamiątka rocznicy urodzin – od rodziny Wawak z Krakowa

II

Za + Włodzimierza Wawak – od Tadeusza Wawak z rodziną z Międzybrodzia Żywieckiego

III

Za + Włodzimierza Wawak – od Michała i Grażyny Ficoń z rodziną z Międzybrodzia Żywieckiego

18.00

  Dziękczynno-błagalna do Miłosierdzia Bożego za Elżbietę Cyrus z okazji 80 rocznicy urodzin
WIELKI WTOREK, 16 kwietnia

8.00

I

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Józefa z okazji 82 rocznicy urodzin

II

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Najświętszej za Olgę z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny

III

Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny wynagradzająca za grzechy świata – od Nocnej Adoracji

18.00

  Za ++ rodziców Stefana i Kazimierę Durka – w 1 rocznicę śmierci matki oraz ich ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron
WIELKA ŚRODA, 17 kwietnia

8.00

I

Za + Gabrielę Sobczyk (z domu Műnzer) – w 4 rocznicę śmierci, jej + matkę i ++ krewnych obu stron

II

Za ++ rodziców Edmunda i Anielę Kupny  – w rocznicę śmierci matki

III

Za + matkę Jadwigę – jako pamiątka rocznicy urodzin i ++ krewnych

18.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Alicję Pawera – Siostrę Jonatanę z okazji rocznicy urodzin
WIELKI CZWARTEK, 18 kwietnia

18.00

  M S Z A   W I E C Z E R Z Y   P A Ń S K I E J
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 19 kwietnia

18.00

 

L I T U R G I A   M Ę K I   P A Ń S K I E J

(Kościół w tym dniu nie sprawuje Mszy Świętej)

WIELKA SOBOTA, 20 kwietnia
    (Kościół w tym dniu nie sprawuje Mszy Świętej)
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 21 kwietnia

rozpoczęcie

sobota, godz. 20.00

W I G I L I A   P A S C H A L N A   W   W I E L K Ą   N O C

7.00

  Za + Huberta Sawicz, + szwagierkę Joannę, + siostrzeńca Aleksandra, ++ rodziców i ++ teściów

9.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Annę Gurgul z okazji 90 rocznicy urodzin oraz za jej syna i córkę z rodzinami

10.30

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Piotra i Annę Edelmann z okazji 25 rocznicy ślubu i 50 rocznicy urodzin jubilata – od synów Tomasza i Andrzeja

12.00

  Za parafian

16.00

  Dziękczynno-błagalna do Miłosierdzia Bożego za Irenę Kmieć z okazji 80 rocznicy urodzin i za dzieci z rodzinami