Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte; 16 – 22 grudnia 2019 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

16 – 22 grudnia 2019 roku

 

 

PONIEDZIAŁEK, 16 grudnia

6.30

I

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za personel, wolontariuszy i pacjentów „Hospicjum” w Cho-rzowie

II

Za ++ pracowników i pacjentów „Hospicjum” w Chorzowie

8.00

  Za + Grzegorza Kruk – od kuzynek: Agnieszki i Magdy z rodzinami
18.00   Za + Janusza Gerlich – w 7 rocznicę śmierci
WTOREK, 17 grudnia

6.30

  Za + Pawła Skrzypczyk

8.00

I

Za + Jerzego Jaworskiego – od lokatorów domu przy Lipińskiej 22

II

Za + siostrę Małgorzatę Myrkwa – w 2 miesiące po śmierci, jej + męża Henryka, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron

18.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Janinę Hofman w dniu 75 rocznicy urodzin
ŚRODA, 18 grudnia

6.30

  Za + syna Wojciecha Ruszczyk, ++ dziadków Franciszka i Monikę Kostrzewskich oraz ++ Klemensa i Rozalię Jeruzol

8.00

I

Za + syna Wojciecha, + męża Józefa, ++ rodziców, ++ teściów, ++ braci, ++ bratowe, ++ krewnych z obu stron, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące

II

Za + Eugeniusza Wojtuch – od lokatorów domu przy Żołnierzy Września 9

18.00

  Za + męża Czesława Wilk – w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron
CZWARTEK, 19 grudnia

6.30

  Za emerytów i rencistów Klubu Seniora przy parafii Świętego Floriana w Chorzowie oraz za solenizantów z grudnia

8.00

I

Za + Marię Dyjach – od chórzystów i dyrygenta chóru działającego na terenie naszej parafii

II

Za ++ chórzystów chóru działającego na terenie naszej parafii

17.00

  Za + męża Zygmunta, + ojca Kazimierza oraz ++ teściów Józefa i Jadwigę – w 15 rocznicę śmierci teścia
PIĄTEK, 20 grudnia

6.30

  Za + Zbigniewa Kozak

8.00

I

Za + Piotra Pisulskiego – w 18 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron

II

Za + brata Franciszka Krok, ++ rodziców z obu stron: Stanisława i Adelę Krok oraz Stanisława i Franciszkę Kalman, + siostrę Barbarę Kowalczyk i + szwagra Wiesława Żygułę

18.00

  Za ++ w grudniu 2018 roku, których pogrzeby organizowała Firma Pogrzebowa „Brauner” z Chorzowa – w 1 rocznicę śmierci
SOBOTA, 21 grudnia

8.00

I

Za + Gerarda Grodoń, ++ rodziców, ++ teściów, ++ Jana i Annę Grabiński, + Waltera Grodoń, + Józefa Szołtysek i ++ z pokrewieństwa

II

Za ++ rodziców Jana i Annę Brzytwa – w rocznicę śmierci matki

III

Za + Marię Gawronowską – w 1 rocznicę śmierci

18.00

  Za + Waldemara Grüner – od lokatorów domu przy ulicy Styczyńskiego 36 i 38
NIEDZIELA, 22 grudnia, IV Niedziela Adwentu

7.00

  Za + Gerarda Grodoń, ++ rodziców, ++ Józefa, Romana i Julię Szołtysek, ++ Emanuela i Annę Musioł, ++ Alfonsa i Jadwigę Włodarz, + Ewę Tabath oraz + Alojzego Szołtysek

9.00

  Za + Piotra Sowa – od lokatorów domu przy ulicy Bocznej 8

10.30

  Za + Katarzynę Kiełbasa – od lokatorów domu przy ulicy Bocznej 6

12.00

  Za + Norberta Niedbała – w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron

16.00

  Za ++ rodziców Ryszarda i Janinę Tomczak – w 1 rocznicę śmierci ojca i w 8 rocznicę śmierci matki – od córki i siostry Jadwigi z rodzinami