Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte; 18 – 24 grudnia 2017 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

18 – 24 grudnia 2017 roku

 

 

PONIEDZIAŁEK, 18 grudnia

6.30

 

Za + Józefa Malik – w 30 dniu po śmierci

8.00

I

Za + syna Wojciecha Sikorskiego – w rocznicę śmierci, + męża Józefa, ++ rodziców, ++ teściów, ++ braci, ++ bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące

II

Za + Rajnholda Bartos – od lokatorów domu przy ulicy Gwareckiej 55

18.00

 

Za + Czesława Wilk – w 2 rocznicę śmierci, + siostrę Urszulę, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron

WTOREK, 19 grudnia

6.30

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za wnuka z okazji rocznicy urodzin, jego rodziców i brata

8.00

I

Za + Teresę Dykta – od chrześniaczki Ewy z córką Kasią

II

Za + Teresę Dykta – od sióstr Barbary i Heleny

18.00

 

Za + brata Józefa Lazar – w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Wiktora i Annę Lazar, ++ dziadków Józefa i Elżbietę Franke, ++ teściów Władysława i Bronisławę Praski, ++ Jana i Ritę Olszok oraz dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA, 20 grudnia

6.30

 

Za + męża Czesława Wróblewskiego, jego ++ rodziców, + brata Adama Fertała, + rodziców i ++ dziadków Gajeckich

8.00

I

Za + Piotra Pisulskiego – w 16 rocznicę śmierci

II

Za + Zofię Wolińską – od lokatorów domu przy ulicy Reymonta 29

18.00

 

Za + Andrzeja Jarocha – w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron

CZWARTEK, 21 grudnia

6.30

 

Dziękczynna za łaski otrzymane przez ofiarodawcę i bliskich

8.00

I

Za emerytów i rencistów Klubu Seniora przy parafii Świętego Floriana w Chorzowie oraz za solenizantów z grudnia

II

Za + Jana Jędrzejczyk – od Andrzeja i Janiny Orzełek

17.00

 

Za ++ w grudniu 2016 roku, których pogrzeby organizowała Firma Pogrzebowa „Brauner” z Chorzowa – w 1 rocznicę śmierci

PIĄTEK, 22 grudnia

6.30

 

Za ++ Józefa, Romana, Leona i Julię Szołtysek ++ Emanuela i Annę Musioł, ++ Alfonsa i Jadwigę Wodarz, + Gerarda Grodoń, + Irenę Furgoł, + Alojzego Szołtysek i ++ z pokrewieństwa

8.00

I

Za ++ rodziców Egona i Irmgardę Hupka – w 25 rocznicę śmierci matki

II

Za + Zofię Wolińską i ++ lokatorów domu przy ulicy Reymonta 29 – od sąsiadów

18.00

 

Za ++ rodziców Stanisława i Matyldę Klyta oraz ++ dziadków z obu stron

SOBOTA, 23 grudnia

8.00

I

Za ++ rodziców Jana i Annę Brzytwa

II

Za + Gerarda Grodoń, ++ Antoniego, Waltera i Helenę Grodoń, ++ Emanuela i Annę Musioł, ++ Alfonsa i Jadwigę Wodarz, + Józefa Szołtysek, + Irenę Furgoł, ++ Jana, Joachima, Annę i Jadwigę Grabińskich oraz ++ z pokrewieństwa

III

Za + Krzysztofa Bartłomiejczyk – w 30 dniu po śmierci – od lokatorów domu przy ulicy Lipińskiej 24

18.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Anielę Łamacz z okazji 85 rocznicy urodzin za całą rodzinę

NIEDZIELA, 24 grudnia, IV Niedziela Adwentu

7.00

  Za ++ rodziców Pawła i Rozalię

9.00

  Za + Marię Koloch – jako pamiątka rocznicy urodzin

10.30

 

Za + rodziców Piotra i Bertę Dziwis – w 34 rocznicę śmierci matki oraz ++ krewnych z obu stron

12.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Izabelę Dublańską z prośbą o łaskę zdrowia

16.00

  Za parafian