Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze święte: 23 – 29 marca 2015

PONIEDZIAŁEK, 23 marca
8.00 I Za + żonę Jadwigę Lepiarczyk – w 2 rocznicę śmierci
II Za + męża, ojca i dziadka Jana Sitarz
  poza parafią: Za + Zofię Wiechuła
18.00   Za + męża Józefa Wodarz – w 23 rocznicę śmierci, + zięcia Stanisława, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron
WTOREK, 24 marca
8.00 I Za + Różę Szymek – od lokatorów domu przy ulicy Morcinka 14
II Za + Zenona Kwiecień – od lokatorów domu przy ulicy Świętej Kingi 37
18.00   Za ++ rodziców Adama i Zdzisławę Kamińskich – w 5 rocznicę śmierci matki
ŚRODA, 25 marca, UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
8.00 I Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej z prośbą o łaskę wiary za syna Macieja z okazji rocznicy urodzin
II Za ++ rodziców Hieronima i Marię Łoskot – jako pamiątka rocznicy urodzin matki, + męża Norberta, ++ braci: Wiktora, Henryka i Floriana oraz + bratową i + bratanicę
9.00   Za Społeczność Szkoły Podstawowej numer 13 z okazji zakończenia Rekolekcji Szkolnych
18.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Franciszka Mazur z okazji 80 rocznicy urodzin
CZWARTEK, 26 marca
8.00 I Za emerytów i rencistów Klubu Seniora przy parafii Świętego Floriana
II Za + Jerzego Dziewior – od lokatorów domu przy ulicy Bocznej 8
  poza parafią: Za + Elżbietę Wieczorek i + jej męża Wincentego
17.00   Za + męża Władysława Robaszkiewicz – w 25 rocznicę śmierci
PIĄTEK, 27 marca
  8.00 I Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Łucję z okazji 80 rocznicy urodzin, za jej dzieci i wnuków
II Za + Różę Szymek – od lokatorów domu przy ulicy Morcinka 14
18.00   Za + męża Zygmunta – w 10 rocznicę śmierci, + ojca Kazimierza oraz ++ teściów Józefa i Jadwigę
SOBOTA, 28 marca
8.00 I Za ++ rodziców Mariana i Elżbietę Dziergwa – jako pamiątka rocznicy urodzin matki, + brata Łucjana, + siostrę Krystynę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
II Za ++ rodziców Jerzego i Stanisławę Podsiadło – w 2 rocznicę śmierci ojca
18.00   Za + Kazimierza Niewiara – w 2 rocznicę śmierci oraz + Andrzeja Pałka – w 5 rocznicę śmierci
NIEDZIELA, 29 marca, NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
7.00   Za + córkę Oliwię Kokoszka, ++ rodziców Stefana, Irenę i Janinę oraz ++ z rodziny
9.00   Za + żonę, matkę i babcię Sabinę Wandzioch oraz ++ krewnych
10.30   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej z prośbą o opiekę Anioła Stróża za Neli Furmańczyk z okazji 1 rocznicy urodzin
12.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Pracowników, Emerytów i Rencistów „Alstom-Konstal” w Chorzowie oraz za ich rodziny
16.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Irenę Hajda z okazji 18 rocznicy urodzin