Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 27 marca – 2 kwietnia 2017 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

27 marca – 2 kwietnia 2017 roku

 

 

 

PONIEDZIAŁEK, 27 marca

8.00

I

Za + siostrzeńca Bolesława Ledniowskiego – w 4 rocznicę śmierci, jego + matkę Julię – w 9 rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ siostry, ++ braci i ++ krewnych z rodzin: Burdacki i Tokarski

II

Za + Damiana Matysik i jego ++ rodziców

18.00

 

Za + Wernera Szczesnego, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron

WTOREK, 28 marca

8.00

I

Za ++ rodziców Mariana i Elżbietę Dziergwa – jako pamiątka rocznicy urodzin matki, + brata Łucjana, + siostrę Krystynę i dusze w czyśćcu cierpiące

II

Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny wynagradzająca za grzechy świata – od Nocnej Adoracji

18.00

 

Za ++ rodziców Leopolda i Helenę Kusz – w 1 rocznicę śmierci matki oraz ++ krewnych z obu stron

ŚRODA, 29 marca

8.00

I

Za + Zofię Hordyniec – od lokatorów domu przy ulicy Żołnierzy Września 9

II

Za + Stanisława Mikołajczyk – od lokatorów domu przy ulicy Morcinka 20

III

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie za syna Macieja z okazji rocznicy urodzin

18.00

 

Za + Irenę Kuszydło – w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron

CZWARTEK, 30 marca

8.00

I

Za emerytów i rencistów Klubu Seniora przy parafii Świętego Floriana w Chorzowie oraz za solenizantów z marca

II

Za + brata Józefa Lazar – jako pamiątka rocznicy urodzin, ++ rodziców Wiktora i Annę Lazar, ++ dziadków Józefa i Elżbietę Franke, ++ teściów Władysława i Bronisławę Praski, + szwagierkę Halinę Praski, ++ Jana i Ritę Olszok, ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące

III

Za + Karola, jego ++ rodziców, ++ rodzeństwo i ++ pokrewieństwo oraz + Czesława, ++ rodziców, ++ krewnych z rodziny Jaworski i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za żyjących, których rocznice życiowych wydarzeń przypadały w marcu

PIĄTEK, 31 marca

8.00

I

Za + Krystynę Pasternak – od Klubu Seniora

II

Za + Alojzego Malcherek – w 1 rocznicę śmierci

III

Za + Elżbietę Grobosz – w rocznicę śmierci, + syna Stefana, ++ rodziców, ++ teściów, + siostrę, ++ dziadków, + szwagierkę, ++ szwagrów oraz ++ krewnych z rodzin: Sodzawiczny, Grobosz, Makselon, Baran i Górka

18.00

 

Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych, których rocznice śmierci i życiowych wydarzeń przypadały w marcu

SOBOTA, 1 kwietnia

  8.00

I

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Wandę Dryja z okazji 70 rocznicy urodzin oraz za męża i córki z rodzinami

II

Za + Jerzego Kiełbasa

III

Za ++ rodziców Piotra i Stanisławę Ścibor – w 28 rocznicę śmierci ojca oraz ++ braci: Romana i Władysława

18.00

 

Za + Stanisława Gruchalskiego – w 13 rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ rodzeństwo i ++ krewnych z obu stron

NIEDZIELA, 2 kwietnia, V Niedziela Wielkiego Postu

7.00

 

Za + matkę Władysławę Maciejewską, + ojca Józefa oraz ++ krewnych z obu stron

9.00

 

Za + Zofię Manowską, + męża, + syna i ++ lokatorów domu przy ulicy Bocznej 8 – od sąsiadów

10.30

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Zygmunta i Magdalenę Mozgol z okazji 56 rocznicy ślu-bu oraz za całą rodzinę

12.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Gerarda Pandera z okazji 75 rocznicy urodzin i za całą rodzinę

16.00  

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za dzieci przyjmujące chrzest, ich rodziców i chrzestnych