Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 29 marca – 4 kwietnia 2021 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


29 marca – 4 kwietnia 2021 roku

 

 

 

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 29 marca

8.00

I

Za ++ rodziców Jana i Janinę Jop – w kolejne rocznice ich śmierci oraz + Janusza Lasek

II

Za + Jana Janowskiego

18.00

  Za ++ rodziców Leopolda i Helenę Kusz – w 5 rocznicę śmierci matki oraz ++ krewnych z obu stron
WIELKI WTOREK, 30 marca

8.00

I

Za + Henryka Mika – w 30 dniu po śmierci

II

Za + Janinę Hadamczyk – w 30 dniu po śmierci

18.00

  Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych, których rocznice śmierci i życiowych wydarzeń przypadały w marcu
WIELKA ŚRODA, 31 marca

8.00

I

Za + Dorotę Madej

II

Za + Leokadię Wypasek – w 1 rocznicę śmierci

III

Za + syna Romualda Cogiel – w 30 dniu po śmierci, + męża Eugeniusza, ++ rodziców, ++ teściów i ++ krewnych z obu stron

18.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za żyjących, których rocznice życiowych wydarzeń przypadały w marcu
WIELKI CZWARTEK, 1 kwietnia

18.00

  M S Z A   W I E C Z E R Z Y   P A Ń S K I E J
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 2 kwietnia

18.00

 

L I T U R G I A   M Ę K I   P A Ń S K I E J
(Kościół w tym dniu nie sprawuje Mszy Świętej)

WIELKA SOBOTA, 3 kwietnia
   

(Kościół w tym dniu nie sprawuje Mszy Świętej)

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 4 kwietnia

rozpoczęcie
sobota, godz. 20.00

W I G I L I A   P A S C H A L N A
W   W I E L K Ą   N O C

7.00

  Za + Krystynę Bednorz – w 30 dniu po śmierci

9.00

  Za + Danutę Krupa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30

  Za ++ rodziców Edwarda i Teodozję Niedurny – w 1 rocznicę śmierci matki

12.00

  Za parafian

16.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków