Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 3 – 9 maja 2021 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


3 – 9 maja 2021 roku

 

 

PONIEDZIAŁEK, 3 maja, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

7.00

  Za ++ rodziców Sylwestra i Zofii – w 37 rocznicę śmierci ojca – z prośbą o dar życia wiecznego

9.00

  Za ++ rodziców Romana i Marię Spyra – w kolejne rocznice śmierci oraz jako pamiątka rocznicy urodzin matki

10.30

  Za ++ rodziców Stefana i Genowefę Wach, + bratanicę Monikę, + Bogumiła i + Ryszarda

12.00

  Za + Stefanię Małoszyc – w 10 rocznicę śmierci, jej + męża, ++ rodziców, ++ rodzeństwo i ++ krewnych z obu stron

16.00

  Za + Jana Janowskiego – od mieszkańców domu przy ulicy Świętej Kingi 27
WTOREK, 4 maja, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO FLORIANA

8.00

I

Za + Barbarę Banasik – w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ teściów i ++ krewnych

II

Za + Krzysztofa Adamiec – od mieszkańców domu przy ulicy Bocznej 6

III

Za + Edwarda Gracka – od mieszkańców domu przy ulicy Bocznej 6

18.00

  Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Świętego Floriana za mieszkańców Chorzowa oraz strażaków, hutników i metalowców
ŚRODA, 5 maja

8.00

I

Za ++ rodziców Alfreda i Dorotę Kozioł – jako pamiątka rocznicy urodzin matki

II

Za ++ mieszkańców domu przy ulicy Morcinka 14 i 16 – od sąsiadów

III

Za ++ teściów Władysława i Zofię – w 41 rocznicę śmierci teścia oraz ++ krewnych z obu stron

18.00

  Za + Henryka Kołodziej – w 2 rocznicę i ++ krewnych z rodzin: Kołodziej i Cieśla
CZWARTEK, 6 maja, Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

8.00

I

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

II

Za + żonę Klarę Ryguła, ++ rodziców Franciszka i Katarzynę Ryguła oraz Wincentego i Martę Szulc, ++ rodzeństwo z obu stron, ++ pokrewieństwo, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00

I

Za + Agnieszkę Korzuch – od mieszkańców domu przy ulicy Bocznej 6

II

Za + Romualda Cogiel, jego + ojca Eugeniusza, ++ przyjaciół i dusze w czyśćcu cierpiące – od rodziny Kubicki
PIĄTEK, 7 maja

8.00

I

Za dobrodziejów naszego kościoła i parafii

II

Za + Krystynę Szyma – jako pamiątka 81 rocznicy urodzin – od mieszkańców domu przy ulicy Szpitalnej 22, 24 i 26

III

Za + Gabrielę Malota – w 30 dniu po śmierci – od mieszkańców domu przy ulicy Gwareckiej 67

18.00

  Za ++ rodziców Jana i Martę Karaś oraz Stanisława i Gertruda Grzeszczyk
SOBOTA, 8 maja, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

8.00

I

Za + Małgorzatę Osmańczyk – w 2 rocznicę śmierci

II

Za ++ Dariusza i Jerzego Ludziak oraz ++ rodziców Zygmunta i Martę Rolla

III

Za + męża Stanisława Fidura – jako pamiątka imienin oraz ++ rodziców z obu stron

18.00

  Za ++ rodziców Mariana i Czesławę Domańskich – w 7 rocznicę śmierci matki, ich ++ rodziców, ++ rodzeństwo i ++ krewnych z obu stron
NIEDZIELA, 9 maja, VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, ODPUST PARAFIALNY

7.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Krystynę Zimmer z okazji 75 rocznicy urodzin, za jej męża Józefa i całą rodzinę

9.00

  Za + Jana Sobczak – w 17 rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ teściów, ++ rodzeństwo, + bratową i ++ krewnych z obu stron

10.30

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Krystynę Hadrysz z okazji 90 rocznicy urodzin i za całą rodzinę

12.00

  SUMA ODPUSTOWA: Za parafian

16.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za roczne dzieci