Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 6 – 12 września 2021 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


6 – 12 września 2021 roku

 

 

 

PONIEDZIAŁEK, 6 września

8.00

I

Za + żonę Klarę Ryguła, ++ rodziców Franciszka  i Katarzynę Ryguła oraz Wincentego i Martę Szulc, ++ rodzeństwo z obu stron, ++ sąsiadów, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

II

Za + Wandę Herman – od mieszkańców domu przy ulicy Morcinka 12

III

Za + Lidię Skalbaniok – od mieszkańców domu przy ulicy Lipińskiej 26

18.00

  Za + syna Jacka Jasieniak – jako pamiątka rocznicy urodzin
WTOREK, 7 września

8.00

I

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Świętego Floriana za miasto Chorzów, naszą parafię oraz czcicieli

II

Za + syna Władysława Piskorz – w 3 rocznicę śmierci

III

Za + Andrzeja Fey – w 2 miesiące po śmierci i ++ sąsiadów domu przy ulicy Gwareckiej 43

18.00

  Za + matkę Ernę Rzychoń – w kolejną rocznicę śmierci, + męża Brunona Prus oraz ++ krewnych
ŚRODA, 8 września, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

8.00

I

Za ++ rodziców Feliksa i Agnieszkę Lepka – w 13 rocznicę śmierci ojca

II

Za ++ rodziców Gerarda i Klarę Wyleżoł – w 23 rocznicę śmierci ojca oraz + brata Rudolfa

III

Za ++ rodziców Hieronima i Irenę Nowaczyńskich – w 30 dniu po śmierci matki i w 17 rocznicę śmierci ojca

18.00

  Za + męża Jana Stysiak – w 14 rocznicę śmierci, + synów Krzysztofa i Grzegorza, ++ rodziców, ++ teściów, ++ rodzeństwo, ++ krewnych z obu stron i ++ mieszkańców domu przy ulicy Bocznej 6
CZWARTEK, 9 września

8.00

I

Za + Aleksandra Giertler – od Zarządu i Członków Nowosądeckiej Izby Turystycznej w Nowym Sączu

II

Za + Jana Jeziorskiego – od mieszkańców domu przy ulicy Żołnierzy Września 9

17.00

I

Za + Dorotę Menszczyzna – od mieszkańców domu przy ulicy Beskidzkiej 22

II

Za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Kurczyk – w rocznice ich śmierci oraz + brata Stefana
PIĄTEK, 10 września

8.00

I

Za ++ rodziców Gerarda i Edytę Walek – w kolejną rocznicę śmierci matki, + brata Helmuta, ++ dziadków oraz ++ krewnych z rodzin: Walek, Walus, Prokop i Hasse

II

Za + Dorotę Hoch, jej + córkę Ilonę, ++ rodziców, + Marię Rajwa, + Bognę Idziak, + Krystynę Wypiór, + Stanisława Stolarek i + Emanuela Kaczmarczyk

III

Za + Dawida Bednarek – w 30 dniu po śmierci

18.00

I

Za + Jana Poremba – w 2 rocznicę śmierci, jego ++ rodziców Michała i Bronisławę oraz ++ Marka i Ewelinę

II

Za + Annę Pęcek – od mieszkańców domu przy ulicy Żołnierzy Września 15
SOBOTA, 11 września

6.00

  Za pielgrzymów udających się na Górę Świętej Anny

8.00

I

Za + Aleksandra Giertler – od Zarządu i Członków Nowosądeckiej Izby Turystycznej w Nowym Sączu

II

Za + Michała Wilk – od mieszkańców domu przy ulicy Bocznej 8

18.00

  Za + Marię – w 1 rocznicę śmierci
NIEDZIELA, 12 września, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PIEKARSKIEJ, GŁÓWNEJ PATRONKI ARCHIDIECEZJI

7.00

  Za + Marię Pawlas

9.00

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej z prośbą o opiekę Anioła Stróża za Agnieszkę Klyta z okazji 10 rocznicy urodzin, jej rodziców i siostrę

10.30

  Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej z prośbą o zdrowie na dalsze lata  za Krystynę Chromik z okazji 80 rocznicy urodzin

12.00

  Za + Joannę Krzempek – w 1 rocznicę śmierci

16.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za roczne dzieci