Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Ogłoszenia 14 lutego 2016

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

14 lutego 2016 roku

 

 1. W dzisiejszą I Niedzielę Wielkiego Postu kończymy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Wyrażamy wdzięczność Ojcu Jerzemu Wilkowi za podjęty trud głoszenia nauk rekolekcyjnych. Kolekta dzisiejsza jest tak zwaną jałmużną postną.
 2. Dziś także przeżywamy Niedzielę Trzeźwości. W czasie popołudniowego nabożeństwa Gorzkich Żali będziemy się modlić w sposób szczególny o trzeźwość w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Niech Niedziela Trzeźwości będzie też dla nas wezwaniem do refleksji nad krzywdami jakie być może niektórzy z nas wyrządzili sobie lub swym bliskim będąc pod wpływem alkoholu. Niech będzie również zachętą do podjęcia zobowiązania trzeźwości a nawet abstynencji.
 3. We wtorek po Mszy Świętej porannej zapraszamy na nabożeństwo ku czci Świętego Floriana, w środę po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na Nowennę ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w sobotę od godz. 17.00 na adorację Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
 4. Kolekta następnej niedzieli będzie specjalną comiesięczną kolektą specjalną przeznaczoną na potrzeby naszej parafii a przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundusz Misyjny „Ad Gentes”.
 5. W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Drogę Krzyżową będziemy odprawiać w piątki o godz. 17.00. Przed rozpoczęciem rozważań Drogi Krzyżowej będziemy imiennie wspominać naszych zmarłych, polecając ich w modlitwie miłosierdziu Bożemu. Zalecania za zmarłych będą przyjmowane w zakrystii i w Kancelarii Parafialnej. U ministrantów można dziś pobrać formularze zalecek. Chciejmy udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej połączyć z uczestnictwem we Mszy Świętej. W minionych latach zauważyliśmy niepokojącą tendencję do wychodzenia z kościoła po skończonej Drodze Krzyżowej. Ciągle musimy pamiętać że, najważniejszą i najpełniejszą relacją w naszej wierze jest spotkanie z Bogiem we Mszy Świętej (modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, przyjęcie Komunii Świętej). Piękne zwyczaje uczestniczenia w różnych okresowych nabożeństwach mogą być tylko dodatkiem do pełnego spotkania z Panem we Mszy Świętej. Bez pobożności eucharystycznej nasza wiara powoli przeradza się tylko w tradycję, która uspokaja nasze sumienia lecz nie prowadzi do osobistego spotkania z Bogiem. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będziemy odprawiać w niedziele o godz. 15.15. Kazania pasyjne w tym roku wygłosi ksiądz Lucjan Bienek – obecnie kapelan Ośrodka Caritas pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Knurowie a przez wiele lat kapelan chorzowskich szpitali.
 6. W związku z ustanowieniem naszego Sanktuarium Kościołem Jubileuszowym od najbliższego poniedziałku każdego powszedniego dnia o godz. 15.00 w naszym kościele będzie odmawiana wspólnie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Modlitwę poprowadzą członkowie parafialnych grup dorosłych. Tych którym czas i obowiązki pozwalają zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę.
 7. Informujemy raz jeszcze że nauki przedślubne dla narzeczonych, którzy w najbliższych miesiącach zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński będą odbywały się tym razem w dwie kolejne środy Wielkiego Postu: 24 lutego i 2 marca. Początek o godz. 18.30 w salce Domu Katechetycznego.
 8. W czasie ferii zimowych w parafii przebywa zasadniczo tylko dwóch kapłanów (w niektóre dni tylko jeden). Prosimy chętnych do skorzystania z sakramentu pokuty przed Mszą Świętą o wcześniejsze przychodzenia do kościoła (około 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej). Spowiedź okolicznościową starajmy się odprawić w dniach poprzedzające to wydarzenie.
 9. Informujemy że w drugim tygodniu ferii (od 22 do 26 lutego) Kancelaria Parafialna będzie czynna każdego dnia tylko od godz. 8.30 do godz. 9.00. Prosimy więc aby do piątku, 19 lutego załatwić w kancelarii konieczne sprawy, pobrać potrzebne zaświadczenia i pozwolenia.
 10. Dzieciom i młodzieży udającym się na ferie zimowe życzymy miłego odpoczynku i przypominamy że, wy-jazdy nie zwalniają z obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane. Nie usprawiedliwiajmy się zbyt łatwo dużą odległością od kościoła czy porą sprawowania Mszy Świętej.
 11. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”  oraz „Biuletyn Parafialny”.
 12. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Krystyna Adamowicz, śp. Zenon Goinda i śp. Alojzy Malcherek. Powierzmy ich miłosierdziu Bożemu.