Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Życzenia świąteczne

D r o d z y   P a r a f i a n i e

„… to prawda, że Chrystus się zrodził
raz w Betlejem, w ubogim żłobie
lecz prawdą jest też że On co dnia
na nowo chce rodzić się w Tobie

 

i wcale nie trzeba pałaców
ni ziemi złocić rąbkiem nieba
lecz trzeba wciąż dobroci szczerej

tak pragnąć jak zgłodniały chleba

            

Bogu niechaj więc będą dzięki
za takich co serca swe dzielą
bowiem w takiej serca kruszynie
znów Chrystus się rodzi z nadzieją…”


(na podstawie wiersza
Grzegorz Łomozik „Rodzi się nadzieją”)

 

NA CZAS PRZEŻYWANIA PO RAZ KOLEJNY TAJEMNICY BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NOWY 2019 ROK SKŁADAMY NAJLEPSZE ŻYCZENIA


Duszpasterze 

parafii Świętego Floriana