Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Informacje dot. uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

PODSTAWOWE INFORMACJE O UROCZYSTOŚCIACH WCZESNEJ I PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO FLORIANA W CHORZOWIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

 

W „Zarządzeniu Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach”, wydanym 25 marca 2020 roku przez Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, znajduje się punkt VI dotyczący Uroczystości Wczesnej i I Komunii Świętej w parafiach Archidiecezji Katowickiej w roku 2020. Punkt ten brzmi:

VI. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
1. Do Wielkanocy:
Odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

2. Po Wielkanocy:
a. wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
b. wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować
głosowanie lub wola większości.

3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

 

Wnioski wynikające z tego punktu rozporządzenia dotyczące Uroczystości I Komunii Świętej w Sanktuarium Świętego Floriana w Chorzowie

A. na dzień dzisiejszy obowiązuje punkt 2 a (wariant I) w brzmieniu:
„Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do
czasu ustania epidemii”.

Dlatego też w ogłoszeniach parafialnych z dnia 19 kwietnia 2020 roku (umieszczonych w gablotkach parafialnych oraz na stronie internetowej Sanktuarium Świętego w Floriana w Chorzowie www.swflorian.pl ) podana została następująca informacja „do czasu ustania
epidemii odwołane zostały uroczystości Wczesnej i I Komunii Świętej”.

B. w ogłoszeniach parafialnych z dnia 19 kwietnia 2020 roku została także umieszczona (wynikająca z obserwacji sytuacji epidemicznej w naszym kraju) informacja w następującym brzmieniu „ponieważ trudno jest wyznaczyć termin ustania zagrożenia epidemicznego, dlatego też niemożliwe jest obecnie dokonanie zmian terminów innych wydarzeń religijnych mających się odbyć w naszej parafii, o ewentualnych decyzjach z tym związanych będziemy informować w odpowiednim czasie”.

Ta informacja dotyczy również uroczystości Wczesnej i I Komunii Świętej.
Do zakończenia epidemii parafia nie jest w stanie podać konkretnego wspólnego terminu uroczystości komunijnych!

C. w punkcie 1 omawianego rozporządzenia Księdza Arcybiskupa czytamy: „przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).”
Z tego wynika że do czasu ponownego pójścia dzieci do szkół, przygotowanie do uroczystości komunijnych i sama uroczystość nie mogą mieć miejsca!
D. punkt 2 b (wariant II) omawianego rozporządzenia podaje kolejne wytyczne: „jeżeli (…) dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.”
punkt 4 omawianego rozporządzenia zaś brzmi: „gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.”

Z tych dwóch punktów omawianego rozporządzenia (punkt 2 b – wariant II i punkt 4) oraz z punktu 5 wynikają obowiązki dla proboszcza i parafii:
1. kontakt z rodzinami dzieci komunijnych
2. wsłuchiwanie się w opinie rodzin dzieci komunijnych
3. uszanowanie decyzji rodziców odnośnie do czasu przyjęcia I Komunii Świętej przez ich
dziecko (z uwzględnieniem porządku wydarzeń religijnych w parafii)
4. rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie

 

WNIOSKI PRAKTYCZNE:
1. stały kontakt rodziców z proboszczem jest możliwy drogą telefoniczną (numer telefonu: 606 717 040)
2. stały kontakt rodziców z księdzem Markiem Lampą (odpowiedzialnym z ramienia parafii za formację do przyjęcia I Komunii Świętej) jest możliwy drogą ustaloną na spotkaniach formacyjnych rodziców
3. rodzice mogą ustalić z księdzem proboszczem dogodny dla nich i ich dzieci termin I Komunii Świętej (czy to w jednej grupie, czy mniejszych grupach czy indywidualnie) z uwzględnieniem porządku wydarzeń religijnych w parafii.

 

UWAGI KOŃCOWE:
1. we wszystkich ustaleniach i podjętych decyzjach muszą być uwzględnione obowiązujące na dzień ich realizacji rozporządzenia Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Ordynariusza Katowickiego i władz państwowych.
2. jeśli zostaną wydane nowe rozporządzenia Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Ordynariusza Katowickiego i władz państwowych wszystkie ustalenia sprzeczne z tymi rozporządzeniami stają się nieaktualne.

 

Życzę Bożego błogosławieństwa, cierpliwości, życzliwości i wyrozumiałości
w podejmowaniu decyzji. W tych czasach życzę również zdrowia!

Mocno ufajmy Bogu i nie traćmy nadziei!
Wszystko znowu będzie dobrze!

 

ks. Damian Gajdzik – proboszcz