Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze święte: 25 kwietnia – 1 maja 2016

PONIEDZIAŁEK, 25 kwietnia, Święto Świętego Marka, ewangelisty
8.00 I Za ++ dziadków Jana i Marię Dziergwa oraz Rocha i Bronisławę Górski, ++ rodziców Mariana i Elżbietę, + siostrę Krystynę i dusze w czyśćcu cierpiące
II Za + Zdzisława Kudasiewicza – w 2 rocznicę śmierci, jego ++ rodziców Kazimierza i Jadwigę, ++ braci: Stefana i Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18.00   Za + Pawła Osmańczyk – w 24 rocznicę śmierci
WTOREK, 26 kwietnia
8.00 I Za + męża Kazimierza Króliczek – w 8 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron
II Za ++ rodziców Tomasza i Jadwigę Świercok, ++ siostry: Annę i Helenę oraz + brata Wilhelma
  poza parafią: Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Marka
18.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Urszulę Pluta z okazji 70 rocznicy urodzin
ŚRODA, 27 kwietnia
8.00 I Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Dorotę Klyta z okazji rocznicy urodzin i za całą rodzinę
II Za + Marię Taul – w 1 rocznicę śmierci oraz ++ krewnych z obu stron
  poza parafią: Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Janinę z okazji 80 rocznicy urodzin oraz za całą rodzinę
18.00   Za + Józefa Nawrat, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron
CZWARTEK, 28 kwietnia
8.00 I Za emerytów i rencistów Klubu Seniora przy parafii Świętego Floriana w Chorzowie oraz za solenizantów z kwietnia
II Za + Joachima Olszówka – w 1 rocznicę śmierci
17.00 I Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Zygmunta Mozgol z okazji 80 rocznicy urodzin
II Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za żyjących, których rocznice życiowych wydarzeń przypadały w kwietniu
PIĄTEK, 29 kwietnia, Święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
8.00 I Za ++ rodziców Jana i Helgę Renert – w 5 rocznicę śmierci matki
II Za ++ rodziców Stefana i Genowefę, + bratanicę Monikę, + Ryszarda i + Bogumiła
III Za + Witolda Papierniak – w 1 rocznicę śmierci
18.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Adama i Mirellę Kozioł z okazji 15 rocznicy ślubu i rocznicy urodzin jubilatki oraz za mamę Irenę Żelazny z okazji 75 rocznicy urodzin i za całą rodzinę
SOBOTA, 30 kwietnia
  8.00 I Za + Pawła Krawczyk – jako pamiątka 80 rocznicy urodzin
II Za + Łucjana Złotoś, ++ rodziców i ++ krewnych z obu stron
  poza parafią: Za + żonę – jako pamiątka rocznicy urodzin
18.00   Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych, których rocznice śmierci i życiowych wydarzeń przypadały w kwietniu23
NIEDZIELA, 1 maja, VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.00   Za + Renatę Münzer – w 4 rocznicę śmierci, + córkę Gabrielę, ++ rodziców, ++ teściów i ++ krewnych z obu stron
9.00   Za + męża Jana Sobczak – w 12 rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ teściów, ++ rodzeństwo i + bratową
10.30   Za dzieci przystępujące do Wczesnej Komunii Świętej oraz za ich rodziny
12.00   Za ++ rodziców Hieronima i Marię Łoskot – jako pamiątka rocznicy urodzin ojca, + męża Norberta, ++ braci: Wiktora, Henryka i Floriana, + bratową i + bratanicę
16.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za dzieci przyjmujące chrzest, ich rodziców i chrzestnych