Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 25 marca – 1 kwietnia 2018 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

25 marca – 1 kwietnia 2018 roku

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 26 marca

8.00

I

Za + Teresę Markiewicz – od lokatorów domu przy ulicy Lipińskiej 24

II

Za ++ Zofię i Edwarda Gasztych

III

Za ++ rodziców Augusta i Stefanię Wagner oraz Andrzeja i Jadwigę Pietryga, ++ rodzeństwo i ++ krewnych z obu stron

18.00

I

Za + męża Władysława Robaszkiewicz – w 28 rocznicę śmierci i jako pamiątka rocznicy urodzin

II

Za + Marię Spyra – w 30 dniu po śmierci

WIELKI WTOREK, 27 marca

8.00

I

Za ++ rodziców Pawła i Różę – jako pamiątka rocznicy urodzin ojca oraz ++ krewnych z obu stron

II

W pewnej pozytywnej Bogu wiadomej intencji

III

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej z prośbą o łaskę zdrowia za chorych chórzystów

18.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za żyjących, których rocznice życiowych wydarzeń przypadały w marcu

WIELKA ŚRODA, 28 marca

8.00

I

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Marię – w dniu rocznicy urodzin i za całą rodzinę

II

Za ++ rodziców Leopolda i Helenę Kusz – w 2 rocznicę śmierci matki

III

Za ++ rodziców, ++ rodziców chrzestnych i ++ dziadków

10.00

 

Za Społeczności Szkół Podstawowych numer 13 i 38 z okazji zakończenia Rekolekcji Wielkopostnych

18.00

 

Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych, których rocznice śmierci i życiowych wydarzeń przypadały w marcu

WIELKI CZWARTEK, 29 marca

18.00

  M S Z A   W I E C Z E R Z Y   P A Ń S K I E J
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 30 marca

18.00

 

L I T U R G I A   M Ę K I   P A Ń S K I E J

 

(Kościół w tym dniu nie sprawuje Mszy Świętej)

WIELKA SOBOTA, 31 marca
    (Kościół w tym dniu nie sprawuje Mszy Świętej)
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 1 kwietnia

rozpoczęcie

sobota, godz. 20.00

W I G I L I A   P A S C H A L N A   W   W I E L K Ą   N O C

7.00

 

Za + Ingeborgę Łada oraz ++ krewnych z rodzin: Łada, Rosa i Tudyka

9.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Monikę z okazji 18 rocznicy urodzin

10.30

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Krystynę z okazji 75 rocznicy urodzin

12.00

 

Za parafian

16.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za dzieci przyjmujące chrzest, ich rodziców i chrzestnych