Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 27 lutego – 5 marca 2017 roku

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

27 lutego – 5 marca 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK, 27 lutego

8.00

I

Za ++ rodziców Rajnholda i Agnieszkę Omońskich, + matkę Anielę Kozłowską, + brata Zbigniewa i + Jadwigę Kozłowskich

II

Za + Stefana Kramarczyk – od lokatorów domu przy ulicy Żołnierzy Września 19

III

Za ++ rodziców Józefa i Janinę Jędrusik – w 17 rocznicę śmierci ojca oraz + Helenę Jędrusik

18.00

I

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za żyjących, których rocznice życiowych wydarzeń przypadały w lutym

II

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Teodora i Edeltraudę Potyka z okazji 55 rocznicy ślubu oraz za ca-łą rodzinę

WTOREK, 28 lutego

8.00

I

Za ++ rodziców Bernarda i Małgorzatę Łukowiak – w 1 rocznicę śmierci matki, + żonę Karinę Łukowiak, ++ Konrada i Marię Famuła, + Henryka Famuła, oraz ++ Józefa, Marię, Cecylię i Stanisławę Łukowiak

II

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności za Danutę Musioł z okazji 79 rocznicy urodzin i za całą rodzinę

III

Za + Kazimierę Pytka – w 30 dniu po śmierci

18.00

 

Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych, których rocznice śmierci i życiowych wydarzeń przypadały w lutym

ŚRODA, 1 marca, Środa Popielcowa

8.00

I

Za + żonę Janinę Terlikowską (z ulicy Styczyńskiego 69) – w 6 rocznicę śmierci

II

Za + męża Piotra Mzyk, ++ rodziców Józefa i Marię Mzyk, ++ Augustyna i Agnieszkę Szary oraz ++ krewnych z rodzin: Mzyk, Szary, Pelka i Moroń

10.00

 

Za + Henryka Góralskiego – w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ teściów, + siostrę Halinę, ++ krewnych z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Józefa Dąbrowa z okazji 85 rocznicy urodzin

18.00

  Za + Zygmunta Solny – w rocznicę śmierci
CZWARTEK, 2 marca

8.00

I

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

II

Za ++ rodziców Konrada i Helenę Danisz – w 18 rocznicę śmierci ojca

III

Za + matkę Gabrielę – jako pamiątka imienin, + ojca Franciszka i ++ dziadków z obu stron

17.00

I

Za + Stefana Durka – w 12 rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ teściów i ++ krewnych

II

Za + Alinę Kozłowską-Haśnik – w 30 dniu po śmierci
PIĄTEK, 3 marca

8.00

I

Za dobrodziejów naszego kościoła i parafii

II

Za + Jerzego Łagockiego – w 5 rocznicę śmierci, + syna Janusza, ++ rodziców z obu stron

18.00

I

Za ++ teściów Leopolda i Annę Piecha oraz + szwagierkę Teresę

II

Za + Ritę Griger – od lokatorów domu przy ulicy Bocznej 8
SOBOTA, 4 marca, Święto Świętego Kazimierza Królewicza

8.00

I

Za członków Żywego Różańca

II

Za + Teofila Domańskiego – w 1 rocznicę śmierci i ++ lokatorów domu przy ulicy Beskidzkiej 22 – od sąsiadów

III

Za + Janinę Szypuła – od lokatorów domu przy ulicy: Gołębiej, Lipińskiej i Sztygarskiej

9.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej za chorych naszej parafii

18.00

 

Za ++ dziadków Artura i Annę Burszka – jako pamiątka rocznicy urodzin, ++ rodziców Jerzego i Olgę Stowskich, + brata Andrzeja i + bratową Urszulę

NIEDZIELA, 5 marca, I Niedziela Wielkiego Postu

7.00

  Za + Rudolfa Gawliczek – w 1 rocznicę śmierci

9.00

 

Za + Księdza Proboszcza Eugeniusza Marcisza – w 14 rocznicę śmierci

10.30

 

Za + Sławomira Czekaj – w 1 rocznicę śmierci, ++ teściów, ++ rodziców i + siostrę Urszulę

12.00

  Za + Danutę Seweryn – w 12 rocznicę śmierci

16.00

 

Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za dzieci przyjmujące chrzest, ich rodziców i chrzestnych