Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Msze Święte: 30 lipca – 4 sierpnia 2018 roku

NIEDZIELA, 29 lipca, XVII Niedziela Zwykła
7.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za pewną osobę z okazji imienin
9.00   Za ++ rodziców Romana i Marię Spyra – w 4 rocznicę śmierci ojca, ++ dziadków z obu stron i ++ krew-nych z rodzin: Spyra, Czysz, Bochnia i Szmajduch
10.30   Za + Księdza Proboszcza Prałata Konrada Szwedę – w 30 rocznicę śmierci
12.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Jadwigę Pieczyńską z okazji 55 rocznicy urodzin i za całą rodzinę
16.00   Za + Marka Pałka – w 1 rocznicę śmierci, jego + ojca Józefa i ++ krewnych z obu stron

 

PONIEDZIAŁEK, 30 lipca
8.00   Za + męża Romualda i + córkę Mariolę Horbacz
18.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za żyjących, których rocznice życiowych wydarzeń przy-padały w lipcu
WTOREK, 31 lipca, Wspomnienie Świętego Ignacego z Loyoli, prezbitera
8.00   Za + córkę Justynę Baranowską i + męża Alojzego Korzuch – w 1 rocznicę śmierci
18.00   Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych, których rocznice śmierci i życiowych wydarzeń przypadały w lipcu
ŚRODA, 1 sierpnia, Wspomnienie Świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
8.00   Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Najświętszej Ma-ryi Panny wynagradzająca za grzechy świata – od Nocnej Adoracji
18.00   Za + Hildegardę Biernat – w 21 rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ rodzeństwo i ++ krewnych z obu stron
CZWARTEK, 2 sierpnia
8.00   O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00   Za + męża Joachima Ogal – w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ teściów i ++ krewnych z obu stron
PIĄTEK, 3 sierpnia
8.00   Za dobrodziejów parafii i kościoła
18.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Jerzego Szędzielorz z okazji 80 rocznicy urodzin oraz za całą rodzinę
SOBOTA, 4 sierpnia, Wspomnienie Świętego Jana Marii Vianney’a, prezbitera
8.00   Za członków Żywego Różańca
14.00   ślub: Dawid Rutkowski – Alicja Widera
18.00   Za + Gabrielę Sobczyk (z domu Münzer) – jako pamiątka rocznicy urodzin, jej + matkę Renatę i ++ krew-nych
NIEDZIELA, 5 sierpnia, XVIII Niedziela Zwykła
7.00   Za parafian
9.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Gizelę Ogal z okazji 75 rocznicy urodzin oraz za całą rodzinę
10.30   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Annę Odoj z okazji 80 rocznicy urodzin oraz za całą rodzinę
12.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za Marię Kretek z okazji 80 rocznicy urodzin oraz za całą rodzinę
16.00   Dziękczynno-błagalna do Opatrzności Bożej za dzieci przyjmujące chrzest, ich rodziców i chrzestnych