Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Kalendarium

1947 25. 03- Konstytucyjne zebranie komitetu budowy kościoła w sali magistratu Chorzowa z udziałem biskupa Stanisława Adamskiego. Dekret z nakazem budowy otrzymał ks. Konrad Lubos wikariusz parafii św. Barbary. Projekt kościoła opracował inż. Kłębowski z Warszawy.
11. 05 – Msza święta polowa na placu budowy odprawiona przez biskupa S. Adamskiego i poświęcenie terenu pod przyszły kościół
1948 Na wiosnę – Rozpoczęcie wykopów pod fundamenty kościoła św. Floriana. Z powodu żył wodnych i kurzawki mury kościoła osadzono na 30 studniach sięgających 12 m głębokości.
4. 05 – Poświęcenie kamienia węgielnego przez biskupa Juliusza Bieńka
1949 18. 06 – Ks. K. Lubos ze względu na stan zdrowia został zwolniony z obowiązków budowniczego kościoła.
5. 07 – Budowę przejął ks. dr Wilhelm Ochman proboszcz parafii św. Barbary w Chorzowie. Wykończono kryptę, której mury pokryto prowizorycznym dachem, wstawiono okna i drzwi
1951 9.08 – Dekretem Wojewódzkiej Rady Narodowej zakazano dalszej budowy kościoła. Przerwa trwała 5 lat. Dopiero zmiany październikowe 1956 roku przyczyniły się do wznowienia budowy.
1952 W marcu – Biskup J. Bieniek poświęcił kryptę. W krypcie rozpoczęto sprawowanie Mszy świętej w niedziele i dwa razy w tygodniu.
1957 17.01 – Biskup S. Adamski wydaje dekret erekcyjny ustanawiający nową parafię pod wezwaniem św. Floriana  i nowego proboszcza ks. Konrada Szwedę.
We wrześniu – Rozpoczęto budowę górnego kościoła wg projektu architektów Migockiego i  Fidalego z Katowic, obliczenia statyczne wykonał inż. Fuks. Nadzór budowlany sprawował inż. Bujar. Od września do grudnia zbudowano niższą nawę, środkowy fronton, wieżę do wysokości chóru oraz wyższą nawę do sufitu
1958 Od kwietnia – Kontynuacja budowy nawy głównej, środkowego frontonu, betonowanie filarów, schodów, sufitu, dachu. Tynkowanie ścian wewnętrznych. Osadzanie okien i drzwi wykonanych przez Stocznie Rzeczne w Koźlu według dokumentacji inż.. Borka z Zabrza. Rozpoczęcie budowy nowego prezbiterium.
14. 12 – Pierwsze poświęcenie kościoła przez ks.  prałata Maślińskiego. W uroczystości uczestniczyło 35 księży z bp. Adamskim na czele.
1959 Od 1.04 – Dalsza budowa prezbiterium, prowadzenie prac wykończeniowych. Umieszczenie płaskorzeźb 12 apostołów w głównym portalu. Artyści : Bereś i Pińska
23.11 – Biskup Herbert Bednorz poświęcił nowe prezbiterium. Pierwszym gościem nowej świątyni była wędrująca figura Matki Boskiej Fatimskiej.
1961 28 i 29.10 – Biskup H. Bednorz dokonał konsekracji kościoła. W mensie ołtarzowej zostały złożone relikwie męczenników św. Perfeksa  i św. Modesty. U wejścia do krypty umieszczono marmurową tablicę oraz akt erekcyjny i krótką historię budowy.
1963 5.05 – Ks. dr Romuald Rak dokonał poświęcenia nowych organ wykonanych przez firmę Birnacki-Truszyński
1964 9.02 – Poświęcenie stacji drogi krzyżowej wykonanej przez p. Brachmańskiego z Katowic.

3. 05 – Konsekracja nowych dzwonów

1967 8.08 – Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

1. 09 – Zmiana wystroju prezbiterium związana ze zmianami w liturgii wprowadzonymi przez Sobór Watykański II

1980 11. 08 – Po przejściu na emeryturę ks. K. Szwedy proboszczem zostaje ks.  Eugeniusz Marcisz
1982 Budowa przepompowni chroniącej kryptę kościoła przed zalewaniem w czasie obfitych opadów deszczu.

11.11 – Zakończenie budowy salek katechetycznych

11. 06 – Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Piekarskiej – wędrującej na spotkanie z  Ojcem św. Janem Pawłem II na lotnisku Muchowiec

1983
1985 10. 06 – Proboszczem parafii zostaje ks. Tadeusz Pietrzyk
1987 20. 09 – Rozpoczęcie przebudowy prezbiterium w oparciu o projekt prof. Adama Lesika,
1993 3. 05 – Biskup Damian Zimoń konsekruje nowy ołtarz z brązu
19. 10 – Ustanowienie św. Floriana patronem Chorzowa
1994 4.05 – Sprowadzenie relikwii św. Floriana
1997 11/12. 11 – Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
2001 22.06 – Nadanie kościołowi pod wezwaniem św. Floriana rangi sanktuarium
2010 1.08 – Po przejściu na emeryturę ks. Tadeusza Pietrzyka proboszczem parafii zostaje ks. Damian Gajdzik
2011 W dniach 28-30.10. Odbyły się uroczystości 50 rocznicy konsekracji kościoła