Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

O wspólnotach naszej parafii

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi informacjami na temat parafialnych wspólnot działających przy naszym Sanktuarium.
Odpowiednią dla siebie wspólnotę może znaleźć zarówno dziecko jak i młodzież, osoby dojrzałe, aż po seniorów naszej parafii.
Ostatnio powołanych do życia zostało także kilka nowych grup. Przyjrzyjmy się jednak każdej z osobna.

 

 

 

 • Franciszkański Zakon Świeckich
  • Spotkania odbywają się w sali Biblioteki Parafialnej w pierwszą niedzielę każdego miesiąca bezpośrednio po mszy św. sprawowanej o godz. 7:00
  • Do FZŚ może należeć pełnoletni katolik, żyjący w łączności z Kościołem, cieszący się dobrą opinią moralną, okazujący oznaki powołania. Musi to być osoba bierzmowana stanu wolnego (panna, kawaler, wdowa lub wdowiec) lub żyjąca w sakramentalnym związku małżeńskim, wierząca, praktykująca, która nie ma przeszkód w przystępowaniu do sakramentów świętych.
  • Po więcej informacji zapraszamy pod adres: Franciszkański Zakon Świeckich

 

 • Katecheza dorosłych
  • Spotkania odbywają się w drugie środy miesiąca i rozpoczynają się po Mszy Świętej wieczornej.
  • Do udziału w katechezie są zaproszeni „dorośli wierzący, którzy spójnie przeżywają swój wybór wiary i szczerze pragną jej pogłębienia” oraz „dorośli, którzy zostali ochrzczeni, lecz oddalili się od wiary”. Tematy katechez są oparte na Katechizmie Kościoła Katolickiego.
  • Po więcej informacji zapraszamy pod adres: Katecheza dorosłych

 

 • Klub seniora
  • Spotkania odbywają się w każdy czwartek i rozpoczynają się udziałem w Mszy świętej o godz. 8.00. Po niej spotkanie w salce.
  • Po Mszy świętej gromadzimy się w salce na poczęstunku, wspólnej modlitwie i śpiewie. Nierzadko gościmy specjalnie zaproszonych Gości lub oglądamy wartościowy film. Nasze spotkania nie ograniczają się jednak tylko do tego. Organizujemy także pielgrzymki i wycieczki.
  • Po więcej informacji zapraszamy pod adres: Klub Seniora

 

 • Krąg biblijny
  • Spotkania odbywają się w pierwszą środę miesiąca i rozpoczynają się po Mszy Świętej wieczornej na probostwie.
  • Zapraszamy do udziału w Kręgu Biblijnym każdego, kto (niezależnie od wieku i profesji) pragnie nie tylko zgłębiać tajniki tekstu Pisma Świętego, ale przede wszystkim chce kształtować swoje życie zgodnie z wolą Bożą, którą w Słowie Bożym odnajdujemy.
  • Po więcej informacji zapraszamy pod adres: Krąg biblijny

 

 • Ministranci
  • Zbiórki dla kandydatów na ministrantów młodszych (podstawówka) odbywają się w soboty o godz. 9.00 w salce lub probostwie.
  • Zapraszamy każdego chłopca i młodzieńca. Chętnych do służby przy ołtarzu prosimy o kontakt z księdzem opiekunem.
  • Po więcej informacji zapraszamy pod adres: Ministranci

 

 • Orkiestra dęta
  • Próby orkiestry odbywają się zasadniczo we wtorki, i czwartki: godz.15.00 – 18.00 (nauka indywidualna) oraz w soboty: godz. 10.00 – 12.00 (próba całej orkiestry).
  • Do Orkiestry może spróbować dołączyć praktycznie każdy który chce grać na chwałę Bogu i pożytek ludziom. Zapraszamy zwłaszcza ludzi młodych (uczniów szkól podstawowych, gimnazjum, szkól średnich). Szczegółowe informacje dotyczące spotkania przed wstąpieniem do Orkiestry są dostępne w ogłoszeniach duszpasterskich lub u ks. Proboszcza.
  • Po więcej informacji zapraszamy pod adres: Orkiestra dęta

 

 • Ruch Dzieci Maryi
  • Spotkania rozpoczynają się w soboty o godz. 10.00 w salce i kończą się w południe modlitwą Anioł Pański.
  • Zapraszamy wszystkie dzieci, zarówno dziewczęta, jak i chłopców.
  • Po więcej informacji zapraszamy pod adres: Ruch Dzieci Maryi

 

 • Ruch Światło – Życie
  • Spotkania odbywają się w salce w każdy piątek po Mszy świętej wieczornej.
  • Do wspólnoty zapraszamy młodzież naszej parafii.

 

 • Żywy różaniec
  • Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które modlą się codziennie jedną dziesiątkę różańca według wyznaczonej na dany miesiąc tajemnicy.
  • W celu przystąpienia do tej inicjatywy prosimy o kontakt z księdzem opiekunem, którym obecnie jest ks. Piotr.