Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Ogłoszenia 15 października 2017 roku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

15 października 2017 roku

 

 

 1. Przeżywamy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta jest specjalną comiesięczną kolektą przeznaczoną na potrzeby parafii (szczególnie na zapłacenie kolejnej raty za malowanie kościoła i remont witraży).

 

 1. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe które w niedziele odprawiamy o godz. 15.15, natomiast w dni powszednie o godz. 17.15. Jedynie w czwartki Różaniec odmawiamy po Mszy Świętej szkolnej. Zachęcamy by po nabożeństwie pozostać także na Mszy Świętej.

 

 1. W poniedziałek przypada Uroczystość Świętej Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska. Jest to także 39 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową naszego rodaka kardynała Karola Wojtyły.

 

 1. We wtorek po Mszy Świętej porannej odprawimy nabożeństwo ku czci Świętego Floriana.

 

 1. W czwartek o godz. 17.00 zostanie odprawiona cotygodniowa Msza Święta szkolna. Od godz. 16.30 będzie okazja do spowiedzi dla uczniów wszystkich klas.

 

 1. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na cele misyjne z racji rozpoczynającego się wtedy Tygodnia Misyjnego.

 

 1. W gablotce została podana informacja o składzie Parafialnej Rady Duszpasterskiej nowej kadencji. Prosimy przekazywać naszym radnym sprawy które powinny być poruszane na kolejnych spotkaniach rady.

 

 1. Młodzież oazowa rozprowadza dziś przed kościołem znicze nagrobkowe. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby parafialne (sfinansowanie oazowego wyjazdu formacyjnego).

 

 1. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy już zalecania za zmarłych z okazji zbliżającego się Dnia Zadusznego. Zalecania można wypisywać na zwykłych kartkach. Można też u ministrantów pobrać formularz zalecek. Dołączamy go również do dzisiejszego Biuletynu Parafialnego.

 

 1. Konferencja Episkopatu Polski poparła zbieranie podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, które celem jest wykreślenie z polskiego prawa aborcji eugenicznej. Projekt nie zawiera innych zmian w ustawie aborcyjnej. Podpisy można składać w Kancelarii Parafialnej na specjalnych formularzach. Do wpisania się na listę potrzebny jest numer PESEL.

 

 1. W związku z pojawiającymi się problemami wynikającymi z niewłaściwego rozumienia roli chrzestnych w procesie troski o wiarę młodego człowieka informujemy raz jeszcze że, osoby które proszą o zaświadczenie umożliwiające im pełnienie godności ojca lub matki chrzestnej winny uzyskać je osobiście w Kancelarii Para-fialnej w godzinach urzędowania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym mającej się odbyć uroczystości chrzcielnej. Ten wymóg obowiązuje także osoby mieszkające i mające pełnić tę godność na terenie naszej parafii. Przypominamy że godność ojca lub matki chrzestnej może pełnić tylko wierzący katolik, którego wiara przejawia się w życiu zgodnym z nauką Kościoła.

 

 1. Przypominamy też, że osoby pełnoletnie pragnące otrzymać świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia sakramentu małżeństwa czy też inne zaświadczenie oraz mające pełnić jakąkolwiek funkcję związaną z otrzymaniem potwierdzenia ze strony parafii powinny osobiście przybyć do Kancelarii Parafialnej w godzinach jej otwarcia.

 

 1. Ogłaszamy kolejny nabór do naszej Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej. W orkiestrze gra obecnie około 25 młodych ludzi. Orkiestra dysponuje własnymi instrumentami. Nauka gry jest bezpłatna. Prosimy zainteresować graniem w orkiestrze zwłaszcza ludzi młodych. Informacje o orkiestrze można uzyskać w salce Domu Parafialnego w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godz. od 10.00 do 13.00. Gdyby zaś ktoś chciał wspomóc działalność orkiestry przez zakup kolejnych nowych instrumentów lub sfinansowanie naprawy instrumentów używanych, orkiestra i parafia będzie wdzięczna za taką pomoc.

 

 1. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny” oraz „Biuletyn Parafialny”. Jest także do nabycia kalendarz na rok 2018 z reprodukcjami kościołów Metropolii Górnośląskiej.

 

 1. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Brygida Zielińska, śp. Zbigniew Czech, śp. Elżbieta Bik, śp. Leokadia Przybyła, śp. Małgorzata Widuch i śp. Sylwia Więcek. Powierzmy ich miłosierdziu Bożemu.