Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Ogłoszenia 19 kwietnia 2020 roku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE


II NIEDZIELA WIELKANOCNA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

19 kwietnia 2020 roku

 

 

 

 

 

 1. Przeżywamy II Niedzielę Wielkanocną Miłosierdzia Bożego. Dziś rozpoczynamy kolejny Tydzień Miłosierdzia.
 1. W związku z aktualnymi zarządzeniami Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz władz świeckich związanych z obecną sytuację w naszym kraju podajemy najważniejsze informacje dotyczące naszej parafii i sanktuarium:
  a. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej jest przedłużona i obowiązuje do odwołania.
  b. od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 roku Msze Święte parafialne, Msze Święte związane z udzielaniem sakramentów świętych (chrzest, małżeństwo) i Msze Święte pogrzebowe będą sprawowane z udziałem wiernych w ograniczonej liczbie, ze względu na powierzchnię kościoła w każdej Mszy Świętej będzie mogło uczestniczyć najwyżej 40 osób, powinni to być przede wszystkim wierni bezpośrednio związani z przyjętą intencją Mszy Świętej, osoby obecne w kościele powinny zajmować specjalnie oznaczone miejsca
  c. obrzędy pogrzebu będą się odbywać w jednej z dwóch form:
  – obrzęd pogrzebu na cmentarzu i potem (względnie w ustalonej godzinie) Msza Święta żałobna w kościele z udziałem odpowiedniej liczby wiernych
  – Msza Święta pogrzebowa w kościele z trumną z udziałem odpowiedniej liczby wiernych, potem przemieszczenie się (ale nie kondukt) na cmentarz i obrzęd pogrzebania
  d. zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, podczas tego obrzędu wierni powinni odsłaniać sobie twarz w taki sposób, aby nie dotykać zewnętrznej części maski
  e. w dalszym ciągu nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie, w sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skorzystania z tego sakramentu po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z kapłanem
  f. do czasu ustania epidemii odwołane zostały uroczystości Wczesnej i I Komunii Świętej
  g. odwołane zostały Msze Święte związane z rocznicami Wczesnej i I Komunii Świętej
  h. ponieważ trudno jest wyznaczyć termin ustania zagrożenia epidemicznego, dlatego też niemożliwe jest obecnie dokonanie zmian terminów innych wydarzeń religijnych mających się odbyć w naszej parafii, o ewentualnych decyzjach z tym związanych będziemy informować w odpowiednim czasie.
 1. Na stronie internetowej parafii prosimy zapoznać się z całością aktualnych rozporządzeń władz kościelnych i świeckich.
 1. Zgodnie z zaleceniem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, codziennie o godz. 20.15 z wieży naszego kościoła rozlega się bicie dzwonów. Jest to wezwanie do jedności na wspólnotowej modlitwie różańcowej odmawianej o godz. 20.30.
 1. Kancelaria Parafialna jest nieczynna do odwołania. Sprawy bezwzględnie konieczne można załatwić po umówieniu się telefonicznym (numery telefonów: 32 241 33 35 lub 606 717 040). Pod tymi samymi numerami do dyspozycji wiernych pozostają kapłani naszej parafii.
 1. Na stronie internetowej parafii można śledzić umieszczane tam wiadomości dotyczące inicjatyw podejmowanych w tych dniach w naszej parafii.
 1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeżywania Triduum Paschalnego oraz Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy również Państwu Sarze i Krzysztofowi Dubielom za organizację techniczną wszystkich dotychczasowych przekazów internetowych z naszego sanktuarium.
 1. Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy wspierają materialnie naszą wspólnotę parafialną poprzez wpłaty na konto naszej parafii (numer konta: 55 1020 2368 0000 2002 0176 4000). Wpłaty te pozwalają choć w części pokryć konieczne wydatki, jakie parafia musi ponosić bez względu na przeżywany czas epidemii.
 1. W minionym tygodniu odeszła do Pana: śp. Anna Dybul. Powierzmy ją miłosierdziu Bożemu.