Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 8:30 - 10:00
Wtorek: 8:30 - 10:00
Środa: 8:30 - 10:00
Czwartek: 8:30 - 10:00
Piątek: 8:30 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Plan wizytacji kanonicznej

Już za kilka dni przeżyjemy w naszej parafii wizytację kanoniczną. Będzie ona miała miejsce od 10 do 12 marca 2023, gdy przybędzie do nas Ksiądz Biskup Adam Wodarczyk.
Poniżej przedstawiamy pełny plan tej wizytacji.

 

 

 

 

 

 

 

P L A N   W I Z Y T A C J I   K A N O N I C Z N E J

K S I Ę D Z A   B I S K U P A

A D A M A  W O D A R C Z Y K A

 

W   P A R A F I I   Ś W I Ę T E G O   F L O R I A N A

W   C H O R Z O W I E

(10 i 12 marca 2023 roku)

 


piątek, 10 marca 2023 roku

 

godz. 11.00 – odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej
(nawiedzenie relikwii Błogosławionej Bronisławy, modlitwa w kaplicy z chorymi oraz słowo do nich skierowane, wizyta u  dyrekcji i personelu domu)

 

godz. 12.00 – spotkanie z pracownikami parafii i probostwa (organiści, kościelni, gospodyni kancelistka, sprzątaczki, pracownicy fizyczni, osoba dbająca o kwiaty)

 

godz. 13.00 – spotkanie z nauczycielami przedszkoli i szkół (w Szkole Podstawowej numer 38)

 

godz. 14.00 – obiad z kapłanami parafii, wizytacja kancelarii i rozmowy indywidualne z kapłanami

 

godz. 16.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz spotkanie z katechetami, rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych oraz z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej i z ich rodzinami

 

godz. 17.00 – spotkanie z kapłanami dekanatu

 

godz. 17.45 – liturgiczne powitanie Księdza Biskupa

 

godz. 18.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa oraz z Jego homilią (z udziałem grup parafialnych)

 

godz. 19.00 – spotkanie z grupami parafialnymi (Klub Seniora, III Zakon Świętego Franciszka, Róże Różańcowe, Towarzystwo Przyjaciół Seminarium, kandydaci do bierzmowania, ministranci, Dzieci Maryi, Ruch Światło-Życie)

 

godz. 20.00 – spotkanie i kolacja z Radą Parafialną

 


niedziela, 12 marca 2023 roku

 

godz. 7.00 i 9.00 – Msze Święte z homilią Księdza Biskupa

 

godz. 8.00 – śniadanie z kapłanami parafii

 

godz. 10.30 – Msza Święta z homilią Księdza Biskupa oraz błogosławieniem wszystkich dzieci (z udziałem dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców)

 

godz. 12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa oraz z Jego homilią na zakończenie wizytacji (oprawa muzyczna: Sanktuaryjna Orkiestra Dęta, msza ta będzie transmitowana w Internecie za pośrednictwem kanału YouTube parafii) [LINK DO TRANSMISJI]

 

godz. 13.30 – obiad z kapłanami parafii